CZ | DE | EN

1989 Cesta ke svobodě. Revoluční listopad v Karlových Varech

autor: Jan Nedvěd

vydalo: karlovarské muzeum 2009

83 stran

cena: 90 Kč

Autor ve své knize zachycuje momenty sametové revoluce v karlovarských ulicích a institucích. Vycházel při tom z autentického svědectví pamětníků, z nichž někteří byli současně i vůdčími osobnostmi listopadových událostí.

V první části knihy autor poukazuje na provázanost undergroundu s protikomunistickou opozicí. Lidé z podzemního hnutí byli proti své vůli vtaženi do politiky a do konfrontace s politickým režimem.

Druhá část knihy přináší rozhovory s osobnostmi, které vzpomínají na svou roli v posledních týdnech roku 1989.

Publikace je první studií, která se přímo zabývá revolučním děním v Karlových Varech. Její přínos spočívá zejména v propojení obecných faktů a vzpomínek skutečných lidí. Tyto vzpomínky autor utřídil a chronologicky seřadil podle dostupných historických dokumentů. Ač si jejich svědectví mnohdy odporují, autor z nich dokázal vytvořit ucelený regionální dokument o sametové revoluci v lázeňském městě.

Kniha je v prodeji na pokladnách muzea nebo lze objednat na sekretariat@kvmuz.cz..

PC173747.JPG

PC173751.JPG

PC173749.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin