CZ | DE | EN

100 let terénní archeologie v Karlovarském kraji

kolektiv autorů

Publikace přehledně shrnuje sto let vývoje archeologického bádání s ohledem na regionální specifika a prezentuje dvacet devět nejvýznamnějších lokalit, ve kterých se v průběhu století konaly archeologické výzkumy. U každé lokality může čtenář využít souřadnice GPS, z nichž mnohé se mohou stát poučným cílem výletů v kraji. Celá kniha je koncipována chronologicky. První výzkumy, prováděné zejména německými archeology, jsou uvedeny do roku 1945. Druhou část prezentuje výzkum do roku 1971 a poslední se věnuje období od roku 1972 po současný stav, kde ukazuje nedávné nebo stávající badatele a jejich výzkumy. Přehledná je i mapa kraje s umístěním popisovaných lokalit. Kniha obsahuje množství obrazového materiálu mnohdy dosud nepublikovaného; taktéž obsahuje stručné biografické údaje 63 archeologů, kteří se svou prací výrazně zapsali do archeologického poznání daných lokalit. Podobný rejstřík dosud nebyl zpracován. Nedílnou součástí je i přiložené CD s nálezovou dokumentací vybraných archeologických lokalit.

Publikace byla vydána v rámci stejnojmenného výstavního projektu, její rozsah je 96 stran a je v českém a německém jazyce. Podílel se na ní kolektiv autorů: Jiří Klsák, Jan Tajer a Lukáš Svoboda pracovníci Muzea Karlovy Vary, chebský archeolog Pavel Šebesta a Filip Prekop z loketského NPÚ v Lokti.

vydalo Muzeum Karlovy Vary v roce 2011 v nákladu 500 ks

ISBN 978-80-87458-03-7

formát: 210 x 297 mm

rozsah: 90 stran

cena: 148,- Kč

Publikace byla financována z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Kniha v originální grafické úpravě svým obsahem jistě osloví nejednoho čtenáře. Můžete ji zakoupit v pokladně muzea  nebo objednat zasláním na dobírku na adrese: sekretariat@kvmuz.cz.

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin