Umění lovu - od obživy ke kratochvíli

autoři: Lukáš Svoboda, Jan Tajer

Průvodní publikace ke stejnojmenné výstavě se zabývá historií lovu od paleolitu přes středověk až ke konci 19. století. Čtenáři se mohou seznámit se způsoby lovu v jednotlivých obdobích, s pestrým souborem loveckých zbraní a s příslušnou výstrojí. Dozví se také, jak lov ovlivňoval umění a náboženství v daných historických érách. Kniha obsahuje původní kresebné rekonstrukce lovu v pravěku od Michala Bednáře, dále reprinty středověkých iluminací, fotografie loveckých zbraní a předmětů spojených s lovem. Publikace je trojjazyčná, v českém, německém a anglickém jazyce.

vydalo Muzeum Karlovy Vary v roce 2012 v nákladu 500 ks

ISBN 978-80-87458-05-1

formát: 245 x 245 mm

rozsah: 86 stran

cena: 125,- Kč

Publikace byla financována z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Knihu lze objednat na dobírku na adrese sekretariat@kvmuz.cz nebo koupit na pokladně muzea.

obálka knihy.jpg

kapitola I pravěk.jpg

kapitola II středověk.jpg

kapitola III novověk.jpg

25   4

2017

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

První komentovaná prohlídka samotnými autory expozice bude v neděli 30.dubna od 15 hodin, více v záložce PŘIPRAVUJEME

24   4

2017

muzeum v KV nově OTEVŘENO

Dočkali jsme se a po 2 letech otevřeli nové muzeum v K.Varech. Otevírací doba je od úterý do neděle v době od 10 do 18 hodin, vstupné je 100/60 Kč. PŘIJĎTE I VY!

24   4

2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Jak jsme si vedli v loňském roce najdete v záložce muzeum ředitelství