CZ | DE | EN

8. Z výstavy I

Výstava mezi Prahou a Káhirou v karlovarském muzeu je situována do tří sálů. První se věnuje počátkům československé egyptologie. Panely informují o osobnostech, které se o vznik oboru zasloužily, povznesly ji na světovou úroveň a zaznamenaly i první velké úspěchy v terénních výzkumech přímo v egyptských reáliích. Uprostřed sálu informace doplňují trojrozměrné modely archeologických nálezů ze starého Egypta.

_DSC7141.JPG

_DSC7142.JPG

_DSC7143.JPG

_DSC7145.JPG

_DSC7160.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin