CZ | DE | EN

5. Ludmila Matiegková 1889–1960

Jednou z výjimečných osobností spojenou s egyptologickým bádáním byla Ludmila Matiegková, dcera lékaře a antropologa Jindřicha Matiegky. Především díky podpoře svého otce a inspirativnímu rodinnému prostředí se v roce 1908 zapsala na Karlovu univerzitu. V této době ještě nebyly vypisovány egyptologické přednášky a ze široké nabídky zlákaly Matiegkovou sanskrt a arabistika. Postupně indologické studium opustila a věnovala se pouze semitským zemím, obecné historii a geografii. Již v průběhu studia se připravovala na profesní dráhu gymnaziální učitelky; důvodem nejspíše bylo, že tehdejší společnost ženě umožňovala jen omezené možnosti uplatnění.


I přesto, že jí pro tuto profesi stačilo, aby složila speciální zkoušky, zakončila Matiegková svá studia disertací, jež nesla název Názory starých Egypťanů o duši. Již tato práce ukazovala její vášeň, která se zrodila zejména z četby a nadále rostla díky samostudiu a cestám na zahraniční univerzity. Matiegková se brzy dostala do povědomí Františka Lexy a během času se stali kolegy a přáteli. Na konci roku 1928 se jí také splnila dlouholetá touha po cestě do Egypta. Strávila zde více než měsíc poznáváním starověkých památek.


Ačkoli se egyptologii nemohla věnovat naplno, bibliografie Ludmily Matiegkové dokládá, jak velké úsilí samostatnému bádání věnovala. Vedle četných článků, spojených někdy s antropologickým přístupem, se objevují knihy O staroegyptských bozích a hrdinech, Dítě ve starém Egyptě aj. Třebaže ji srdce táhlo k Egyptu a otec ji na tehdejší dobu významně podněcoval k další vědecké činnosti, byla si Matiegková velmi dobře vědoma svých možností, a zůstávala profesně nadále věrná svým středoškolským studentkám.

01 Ludmila Matiegková se svým otcem, antropologem Jindřichem Matiegkou, který jí ve studiu významě podporoval (Archiv Národního Muzea, J. Matiegka, inv. č. 1405).jpg

02 Ludmila Matiegková v roce 1914, kdy obhájila svou disertační práci na téma Názory starých Egypťanů o duši. (Archiv Národního Muzea, J. Matiegka, inv. č. 1521).jpg

03 Portrét Ludmily Matiegkové od fotografa Hejzlara z roku 1921 (Archiv Národního Muzea, J. Matiegka, inv. č. 1524).jpg

04 Ukázky z prací Ludmily Matiegkové.jpg

05 Ukázky z prací Ludmily Matiegkové.jpg

06 Ukázky z prací Ludmily Matiegkové.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin