CZ | DE | EN

4. Zbyněk Žába 1917–1971

Zbyněk Žába se zapsal na FF UK již v roce 1938 a stejně jako Černý se nejdříve věnoval studiu klasické filologie. Před uzavřením vysokých škol nacisty si zapsal pouze jeden kurz egyptologie, po válce se jí však začal věnovat systematicky. Studoval u Lexy a Černého až do úspěšného obhájení dizertace nazvané Les Maximes de Ptahhotep: Texte, traduction et commentaire. Již v roce 1947 se stal Lexovým asistentem, a navázal tak na pedagogickou práci Černého, který v té době zamířil do Velké Británie jako profesor egyptologie na University College London. Egyptologie byla v této době na Karlově univerzitě již etablována jako studijní a vědní disciplína. Úsilí Lexy a Žáby se proto začalo soustřeďovat na ukotvení oboru ve světovém měřítku, a to prostřednictvím vědeckého ústavu sídlícího v Egyptě.

Završeno bylo založením Československého egyptologického ústavu v Praze v roce 1958 a v roce 1959 v Káhiře. Součástí ustavujících jednání byla i žádost o archeologickou koncesi. Na radu profesora Černého vybral Žába Ptahšepsesovu mastabu v Abúsíru a výzkum této hrobky se nakonec stal jeho životním posláním. Hned v roce 1960 ale vyvstal před nově založeným ústavem úkol podílet se na akci UNESCO vyhlášené na záchranu núbijských památek před stavbou Vysoké asuánské přehrady. Žába tak se svými studenty strávil první polovinu 60. let zejména v Núbii a vzhledem ke své předčasné smrti bohužel nestihl výzkum Ptahšepsesovy mastaby dokončit.

Žábova vědecká práce se opět točila zejména kolem starověkého jazyka, ať už se jednalo o Ptahhotepovo naučení a překlady jiných starověkých textů, nebo publikaci nápisů zaznamenaných v průběhu prací v Núbii. Ovšem zásadní, zvláště z hlediska další existence ústavu, byla jeho činnost pedagogická, která umožnila další generaci studentů, mezi něž patřili Miroslav Verner, Jaromír Málek, Pavel Červíček a Ján Midžiak, poznat egyptologickou práci nejen v knihovně v Praze, ale také přímo v náročném terénu, jakým egyptské údolí a poušť bezpochyby jsou.

01 Zbyněk Žába v expedičním autě v Abúsíru v roce 1968. (foto M. Zemina, 1968).jpg

02 Zbyněk Žába a Jean-Philippe Lauer v Džoserově pyramidovém komplexu v Sakkáře. (foto M. Zemina, 1968).jpg

03 Zbyněk Žába byl velmi poctivým dokumentátorem. V průběhu výzkumu si vedl deník výkopový a současně deník nálezů, kde zachycoval jednotlivé objekty s jejich rozměry, stavem dochování a barvami.jpg

04 Další ukázka ze Žábova deníku výzkumů, kde zachycoval jednotlivé objekty s jejich rozměry, stavem dochování a barvami.jpg

05 Pohlednice zaslaná Zbyňkem Žábou do Oxfordu profesoru Jaroslavu Černému..jpg

06 Pohlednice zaslaná Zbyňkem Žábou do Oxfordu profesoru Jaroslavu Černému..jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin