CZ | DE | EN

3. Jaroslav Černý 1898–1970

Jaroslav Černý byl jedním z prvních čtyř studentů Františka Lexy. Do kurzů egyptštiny a koptštiny se zapsal ve svém čtvrtém studijním semestru a v systematickém studiu setrval až do roku 1922, kdy svá studia úspěšně zakončil disertační prací Život dělníků thébské nekropole v nové říši (1300–1000 př. Kr.). Vzhledem k tomu, že pro egyptologa nebyla na univerzitě možnost dalšího placeného místa, živil se po ukončení studií jako bankovní úředník a egyptologii se nadále věnoval ve svém volném čase. Od roku 1930 na univerzitě pomáhal alespoň v přednáškové činnosti a díky tomu, že byl Francouzským ústavem orientální archeologie přizván k práci v Dér el-Medíně, se jako první Čech dostal v Egyptě přímo k vykopávkám. Postupně se z něho stal vyhlášený a světově uznávaný odborník na hieratiku (kurzívní formu písma), avšak stálé pracovní místo, které by mu zajistilo i živobytí, získal až v roce 1947 v Londýně. O něco později se přesunul do Oxfordu, kde působil až do svého odchodu do penze v roce 1965.

Jaroslav Černý byl ve světovém měřítku nejúspěšnějším českým egyptologem; stálé místo sice nalezl až v zahraničí, ale své zemi i přesto zůstal věrný. Četné kontakty s českým prostředím, vědecká podpora ve formě konzultací a zasílaných knih – to vše bylo pro zdejší obor neocenitelné. Obrovským přínosem se pak stalo věnování rozsáhlé a léta budované soukromé knihovny Jaroslava Černého Československému egyptologickému ústavu, neboť ten kvůli své izolaci a omezeným prostředkům jen pomalu a s obtížemi získával alespoň základní práce nezbytné pro vědeckou činnost.

01 První návštěva Jaroslava Černého v Abúsíru.jpg

02 Jaroslav Černý s manželkou při návštěvě Československého egyptologického ústavu v Praze v roce 1967. (foto M. Zemina, 1967).jpg

03 Jaroslav Černý a Zbyněk Žába nad texty v Ptahšepsesově mastabě při jeho návštěvě Abúsíru v roce 1968. (foto M. Zemina, 1968).jpg

04 Jaroslav Černý s manželkou a členy expedice v mastabě vezíra Ptahšepsese při návštěvě Abúsíru v roce 1968.jpg

05 Výpisky z literatury, které si Jaroslav Černý pořizoval ještě jako student.jpg

06 Část soupisu královských jmen rukou Jaroslava Černého.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj