CZ | DE | EN

2. František Lexa 1876–1960

František Lexa se zapsal na filozofickou fakultu tehdejší Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze v roce 1895. Měl se stát středoškolským profesorem matematiky a fyziky, ale postupně jej zaujala psychologie a přes ni se v rámci zájmu o počátky písma dostal ke staroegyptským hieroglyfům. Velmi brzy se tomuto písmu naučil a začal s překlady prvních textů. Díky podpoře orientalisty profesora Rudolfa Dvořáka získal stipendium pro studium u egyptologa Adolfa Ermana v Berlíně. Sebevzdělávání a další egyptologické práci se věnoval pouze ve volném čase a bez jakéhokoli akademického ukotvení.

Zlomem se pro něho stal rok 1919 – tehdy se habilitoval a začal působit jako soukromý docent egyptologie na Karlově univerzitě. Až do roku 1922, kdy byl jmenován mimořádným profesorem egyptologie, jej stále živila učitelská profese. Ačkoli se od té doby naplno věnoval Egyptu, na svou první cestu do této země čekal ještě dalších osm let. Jeho sen se splnil s pomocí subvence několika institucí, které mu umožnily čtyřměsíční návštěvu památek a muzeí po celé délce Nilu, od Alexandrie až po Asuán. V průběhu cesty Lexa shromažďoval zejména fotografie, které měly dále sloužit potřebám výuky, a také drobnější předměty, jež byly posléze darovány Náprstkovu muzeu. Kromě výuky nových studentů se Lexa zasloužil o získání první egyptologické literatury tvořící základ budoucí knihovny egyptologického ústavu.

Jako lingvista se v rámci své vědecké a publikační práce věnoval zejména literárním textům. Prostřednictvím jeho překladů se k českým čtenářům dostalo mnoho zajímavých písemných památek. Lexovo největší vědecké dílo však spočívalo ve zkoumání jazyka samotného; zaměřoval se na tehdy spíše opomíjenou démotštinu – pozdní fázi egyptštiny. Do dějin světové egyptologie se zapsal vytvořením démotské gramatiky, sedmidílného korpusu s názvem Grammaire démotique, vydaného vlastním nákladem.

01 Kresba Františka Lexy, kterou dostal darem od akademického malíře J. T. Blažka 20. 6. 1933. (Archiv rodiny Františka Lexy).jpg

02 František Lexa na výletě s velbloudy, ovšem nikoliv v Egyptě, ale při rodinné dovolené v Bulharsku (Archiv rodiny Františka Lexy).jpg

03 František Lexa u pyramid v Gíze, které navštívil v rámci kulturní delegace vyslané do Egypta v roce 1956. (Archiv rodiny Františka Lexy).jpg

04 Ukázky z Lexovy Grammaire Démotique.jpg

05 Ukázky z Lexovy Grammaire Démotique.jpg

06 Jedna z poštovních známek vydaných v roce 1960 nesla portrét Františka Lexy, který v tomtéž roce zemřel..jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin