CZ | DE | EN

10. Pyramidy jako symboly staroegyptské civilizace

Pyramidy vévodí pohřebištím rozprostírajícím se na západním břehu Nilu od Káhiry až po Médúm ve středním Egyptě a v jeho blízkosti ležící Fajjúmskou oázu. Od 3. do počátku 18. dynastie v nich byli pohřbíváni egyptští vládcové, považovaní po své korunovaci a nástupu na trůn za bohy. Kolik pyramid bylo v Egyptě postaveno, není přesně známo. Mnohé z nich, zejména ty, jež náležejí vládcům První a Druhé přechodné doby, nebyly dosud objeveny.

Pyramida ve skutečnosti není osamocenou stavbou, ale je součástí, byť největší a nejvýznamnější, celého komplexu staveb. Architektonický celek zahrnoval zádušní chrám na úpatí pyramidy, vstupní chrám na okraji nilského údolí, cestu či chodbu oba chrámy spojující a mnohdy také hrobky členů vládcovy rodiny; vše obehnané mohutnou ochrannou zdí. Důležitou součástí tohoto komplexu bylo i pyramidové město, sídliště kněží udržujících vládcův kult, jenž měl trvat navěky.

Dosud se českému týmu podařilo v Abúsíru objevit, prozkoumat a vědecky zpracovat tři pyramidové komplexy – Raneferefa, Chentkaus II. a anonymní královny (podle Lepsia pyramida č. XXIV). Výzkum každého z těchto komplexů přinesl celou řadu nečekaných a zároveň také zásadních poznatků. Obzvláště cenné je zjištění, jakým způsobem byla stavěna Raneferefova pyramida, které se stalo důležitým příspěvkem k dlouhodobé odborné diskusi o této dosud nevyjasněné otázce. Zádušní chrám tohoto panovníka pak poskytl množství nádherných královských soch či jiných nálezů, jež umožnily nahlédnout do fungování tehdejší společnosti. Výzkum pyramidy Chentkaus II. a písemných památek v ní objevených pak zásadním způsobem přispěl k objasnění otázek souvisejících se zánikem 4. a s nástupem 5. dynastie.

01 Centrální Abúsír, Neferirkareova pyramidova Foto P. Košárek, 2018.jpg

02 Centrální Abúsír, pyramidový komplex Chentkaus II. před a po výzkumu (AC 14) Foto M. Zemina, 1978, J. Šulc, 1980.jpg

03 Centrální Abúsír, pyramidový komplex Raneferefa (AC 3)Foto M. Frouz, 2006.jpg

04 Západ. Místo, kam odcházely duše zemřelých a kde každý den zapadalo slunce, aby se s dalším úsvitem znovu zrodilo na východě. Pohled do pouště z pahorku v jižním Abúsíru. Foto P. Košárek, 2018.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin