CZ | DE | EN

1. Počátky české egyptologie na Karlově univerzitě

S počátky české egyptologie a její výuky na Karlově univerzitě je spojeno jméno Františka Lexy. Právě jeho přednášky vypsané pro letní semestr roku 1919 daly poprvé možnost česky hovořícím studentům nahlédnout do tajů staroegyptského jazyka a jeho prostřednictvím pak do kultury a mentality starověkých Egypťanů. Lexa byl lingvistou, a tak byly přednášky zaměřeny na různé historické fáze egyptštiny. Vyučoval klasickou egyptštinu a koptštinu, později přidal démotštinu a novoegyptštinu. Historické přednášky o dějinách Egypta v době starověku po několik semestrů obstarávali jeho univerzitní kolegové Bedřich Hrozný a Vladimír Groh. Ve 30. letech pak bylo možné navštěvovat i přednášky zabývající se uměním starověkého Egypta. O místopis Egypta či dějiny thébské oblasti rozšířil škálu egyptologických přednášek až Jaroslav Černý v druhé polovině 30. let.

Počty studentů se různily, a jak dokládá několik dochovaných seznamů, vedle formálně zapsaných docházeli i posluchači evidovaní pouze Lexou. Na počátku 30. let narostl počet účastníků lingvistických přednášek až na osm, ale po pár letech zájem o některé kurzy dokonce úplně opadl, jiné navštěvovali jen jeden až tři studenti. Již od prvního semestru byl Lexovým žákem Jaroslav Černý a ten od roku 1930 začal pomáhat s výukou. Na konci 40. let, po odchodu Černého do Velké Británie, se tohoto úkolu chopil jeden z Lexových mladších žáků – Zbyněk Žába. Mnoho nadaných studentů však vinou skromných poměrů na univerzitě nemělo možnost věnovat se naplno vědecké práci v oboru, a jejich profesní kariéry se proto ubíraly jiným směrem.

Přednáškovou činnost narušila 2. světová válka a uzavření vysokých škol. Výuka byla s velkým nadšením obnovena již v létě roku 1945, avšak počty posluchačů egyptologie nijak výrazně nenarostly. Lexovým snem, jehož uskutečnění věnoval velké úsilí, bylo vytvořit v Egyptě pracoviště, které by se podílelo na archeologickém výzkumu a přímo na místě vyhledávalo nové prameny ke studiu. Lexovy a v té době již i Žábovy snahy byly završeny v roce 1958 založením Československého egyptologického ústavu Univerzity Karlovy. František Lexa se stal jeho prvním ředitelem. Svou činnost v Egyptě ústav zahájil hned v následujícím roce.

01 Tiráž výstavy.jpg

02 Zakládací listina Československého egyptologického ústavu FF.jpg

03 Zakládací listina Československého egyptologického ústavu FF UK.jpg

04 Zápisový list s prvními kurzy egyptologie, které si na UK zapsal Jaroslav Černý. (Archiv Univerzity Karlovy, fond Filozofická fakulta Univerzity Karlovy).jpg

05 Jaroslav Černý (vlevo) a Zbyněk Žába (vpravo) před portrétem svého učitele Františka Lexy. (foto M. Zemina, 1967).jpg

06 Kulturní delegace se Zbyňkem Žábou (3. zleva) a Františkem Lexou (5. zleva) před odletem do Egypta dne 25. 5. 1956. (foto J. Mucha, archiv ČTK).jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj