CZ | DE | EN

Exponát měsíce

Muzeum má na 50 000 sbírek - přírodověda, archeologie, numismatika, cín, militária, památky střeleckého spolku, umělecká řemesla, porcelán, sklo, obrazy, grafika, plastika, kovy, národopis a knihovna. V muzeu je soustředěna bohatá dokumentace k dějinám regionálního i celostátního lázeňství.

Každý měsíc vám představíme předmět z našeho bohatého sbírkového fondu.

Ženská busta z Císařských lázní

výška 73 cm

2.polovina 19.století, nesignováno

materiál: bronz na jádru z umělého kamene

Jedná se o dekorativní předmět z interiéru Císařských lázní, dočasně deponovaný v muzeu. Pravděpodobně jde o kopii antického díla. Dívka s hlavou mírně v předklonu, s jedním ramenem zahaleným tunikou, která volně splývá přes poprsí k levé poodhalené ruce. Busta spočívá na hranolovitém soklu s ozdobným motivem okvětních lístků. Jedná se o výtvarně - dekorativní předmět s dokonale zvládnutou řemeslnou prací neznámého autora, jehož umělecká hodnota je nepochybná.

Bronz byl na kamenné jádro busty nanesen v ténké vrstvě. Umělý kámen byl proto v několika místech degradován, díky tomu došlo k tvorbě vzduchových kapes a tím i k postupné degradaci vrchní bronzové vrstvy. Odborným zásahem došlo k rehabilizaci povrchů. Bylo provedeno odstranění náletových depozitů z povrchu busty. Tento odborný zásah byl financován z veřejné sbírky, která se uskutečnila v r.2009 při veřejné prohlídce Císařských lázní v rámci Dnů evropského kulturního dědictví.

Exponát je do 26.září 2010 k vidění ve vstupním vestibulu karlovarského muzea na Nové louce.

ženská busta.JPG

busta po vyjmutí z Císařských lázní.jpg

detail po rehabilitaci povrchu.jpg

proces snímání náletových depozitů.jpg

Krajské muzeum Karlovarského kraje
Muzeum Karlovy Vary letos slaví
150 let od založení.


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
Datová schránka: IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin