Exponát měsíce

Muzeum má na 50 000 sbírek - přírodověda, archeologie, numismatika, cín, militária, památky střeleckého spolku, umělecká řemesla, porcelán, sklo, obrazy, grafika, plastika, kovy, národopis a knihovna. V muzeu je soustředěna bohatá dokumentace k dějinám regionálního i celostátního lázeňství.

Každý měsíc vám představíme předmět z našeho bohatého sbírkového fondu.

Ženská busta z Císařských lázní

výška 73 cm

2.polovina 19.století, nesignováno

materiál: bronz na jádru z umělého kamene

Jedná se o dekorativní předmět z interiéru Císařských lázní, dočasně deponovaný v muzeu. Pravděpodobně jde o kopii antického díla. Dívka s hlavou mírně v předklonu, s jedním ramenem zahaleným tunikou, která volně splývá přes poprsí k levé poodhalené ruce. Busta spočívá na hranolovitém soklu s ozdobným motivem okvětních lístků. Jedná se o výtvarně - dekorativní předmět s dokonale zvládnutou řemeslnou prací neznámého autora, jehož umělecká hodnota je nepochybná.

Bronz byl na kamenné jádro busty nanesen v ténké vrstvě. Umělý kámen byl proto v několika místech degradován, díky tomu došlo k tvorbě vzduchových kapes a tím i k postupné degradaci vrchní bronzové vrstvy. Odborným zásahem došlo k rehabilizaci povrchů. Bylo provedeno odstranění náletových depozitů z povrchu busty. Tento odborný zásah byl financován z veřejné sbírky, která se uskutečnila v r.2009 při veřejné prohlídce Císařských lázní v rámci Dnů evropského kulturního dědictví.

Exponát je do 26.září 2010 k vidění ve vstupním vestibulu karlovarského muzea na Nové louce.

ženská busta.JPG

busta po vyjmutí z Císařských lázní.jpg

detail po rehabilitaci povrchu.jpg

proces snímání náletových depozitů.jpg

25   4

2017

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

První komentovaná prohlídka samotnými autory expozice bude v neděli 30.dubna od 15 hodin, více v záložce PŘIPRAVUJEME

24   4

2017

muzeum v KV nově OTEVŘENO

Dočkali jsme se a po 2 letech otevřeli nové muzeum v K.Varech. Otevírací doba je od úterý do neděle v době od 10 do 18 hodin, vstupné je 100/60 Kč. PŘIJĎTE I VY!

24   4

2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Jak jsme si vedli v loňském roce najdete v záložce muzeum ředitelství