CZ | DE | EN

Exponát měsíce

Muzeum má na 50 000 sbírek - přírodověda, archeologie, numismatika, cín, militária, památky střeleckého spolku, umělecká řemesla, porcelán, sklo, obrazy, grafika, plastika, kovy, národopis a knihovna. V muzeu je soustředěna bohatá dokumentace k dějinám regionálního i celostátního lázeňství.

Každý měsíc vám představíme předmět z našeho bohatého sbírkového fondu.

Vydra říční (Lutra lutra)

Dermoplastický preparát

Lokalita: silnice č. 13 Karlovy Vary – Ostrov, u rybníka Velká Nejda, k.ú. Nová Víska u Ostrova

Datum nálezu: 13. 8. 2012

Bližší informace: V loňském roce byly sbírky muzea Karlovy Vary obohaceny o dermoplastický preparát vydry říční. Jedná se o asi tři roky starého vydřího samce, který byl sražen autem na silnici mezi Ostrovem a Karlovými Vary v sousedství rybníka Velká Nejda. Díky všímavosti myslivců byl zabitý jedinec „zachráněn“ před zničením a předán pracovníkům muzea. Po zjištění základních biologických parametrů (délka těla a ocasu, hmotnost, věk) a odebrání vzorku DNA byl jedinec odeslán k preparaci panu Petru Hirschovi do Vejprt. Výsledek jeho dobře odvedené práce si můžete prohlédnout na přiložených fotografiích.

Vydra říční je větším druhem lasicovitých šelem, délka jejího těla včetně ocasu může být 90 až 140 cm a hmotnost od 6 do 17 kg. Vydra obývá celou Evropu a značnou část Asie, včetně některých ostrovů – Japonsko, Sumatra, Srí Lanka. V České republice byla až do konce 19. století poměrně hojným druhem a teprve pozdější pronásledování pro škody na rybách a  pro kožešinu, téměř vedlo k jejímu vyhubení. Během posledních dvaceti let dochází k zvyšování její početnosti a vydra se postupně vrací do míst, odkud dříve vymizela. Dnes už je rozšířena téměř na celém území ČR, nicméně na Karlovarsku je výskyt tohoto druhu dosud vzácný.

Preparát vydry je prozatím uložen v depozitáři muzea s tím, že bude v budoucnu zařazen do zrekonstruované přírodovědné expozice muzea.

Použitá literatura: Anděra M. & Horáček I. 2005: Poznáváme naše savce, Praha.

vydra 001.jpg

vydra 002.jpg

vydra 003.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin