CZ | DE | EN

Exponát měsíce

Muzeum má na 50 000 sbírek - přírodověda, archeologie, numismatika, cín, militária, památky střeleckého spolku, umělecká řemesla, porcelán, sklo, obrazy, grafika, plastika, kovy, národopis a knihovna. V muzeu je soustředěna bohatá dokumentace k dějinám regionálního i celostátního lázeňství.

Každý měsíc vám představíme předmět z našeho bohatého sbírkového fondu.

Váza ručně malovaná

Váza ručně malovaná, medailony s antickými výjevy, zlato, meandry, palmety.

2.polovina 19.století

výška 79 cm

PpB 5429

Předmět pochází z  dílny významné manufakturní porcelánky v Březové u Karlových Varů. Díky privatizačnímu procesu získalo naše muzeum v roce 1994 unikátní sbírku historického porcelánu, jenž byl součástí archivního depozitáře výrobků továrny.

Porcelánka v Březové

byla založena již v roce 1803 sasko-výmarským obchodníkem Höckem. Během pouhých 10 let se podařilo produkty porcelánky dovést k dokonalé čistotě a průsvitnosti střepu. Vynikající kvalita glazury s náročnou dekorací  dávala výrobkům kredit nejlepšího českého porcelánu. Působili zde významní umělci, do roku 1853 vedl malírnu A.Korb, po roce 1868 francouzský výtvarník A.Corrier. V období svého největšího rozkvětu získala porcelánka řadu významných ocenění – Praha 1829,1831, Vídeň 1835,1839, Paříž 1855,1867,1878 . Výrobky jsou signovány značkou „Fischer a Mieg“ (1853-1918), skříženými hornickými kladivy později doplněnými korunkou s názvem „Pirkenhammer“. Vysoká umělecká úroveň produkce továrny se zachovala do 90.let 20.století, představuje  výraznou tradici a dobré jméno českého porcelánu, zejména karlovarského.

celkový pohled.JPG

detail 1.JPG

detail 2.JPG

detail 3.JPG

detail 4.JPG

detail 5.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin