CZ | DE | EN

Exponát měsíce

Muzeum má na 50 000 sbírek - přírodověda, archeologie, numismatika, cín, militária, památky střeleckého spolku, umělecká řemesla, porcelán, sklo, obrazy, grafika, plastika, kovy, národopis a knihovna. V muzeu je soustředěna bohatá dokumentace k dějinám regionálního i celostátního lázeňství.

Každý měsíc vám představíme předmět z našeho bohatého sbírkového fondu.

Střelecký terč jako umělecké dílo

První písemné zmínky o karlovarském střeleckém sboru pocházejí z roku 1630, kdy byl vydán střelecký řád. Pravděpodobně byl ale založen již dříve. Střelecký sbor nejdříve působil jako branný oddíl. Později se sbor změnil na prestižní organizaci, jejímiž představiteli se stávali významní měšťané.  Spolek měl hierarchii, vlastní uniformy, prapory i své písně. Podílel se i na kulturním životě ve městě, pořádal slavnostní pochody, vítal vzácné hosty, nechával sloužit bohoslužby a organizoval veřejné bály. Střelecký sbor v Karlových Varech působil až do roku 1938.

Ve sbírce karlovarského muzea se nachází sto devadesát sedm historických střeleckých terčů. Nejstarší pochází z roku 1690 a nejmladší z 30. let 20. století.

Obr. č. 1 terč Mt 99, na který se střílelo během soutěže uspořádané na počest čestného člena spolku Heinricha Edlera von Mattoni v říjnu 1902. Rozměry 85,5 x 68,5 cm

Obr. č. 2 kulatý terč Mt 140 pochází z roku 1798, byl zhotovený na počest velkovévody Karla, bratra rakouského císaře Františka II., a použil jej střelecký spolek v obci Krásno. Rozměry - průměr 58 cm

Obr. č. 3 terč Mt 194 zobrazující lov na tygra je z roku 1927. Rozměry 26 x 26 cm

Obr. č. 4 terč Mt 21 použitý při střelbě v červnu 1836, jež se konala pod patronací tehdejšího krajského hejtmana Johanna Heinricha von Karg – Bebenburga. Rozměry 44 x 45 cm

obr.1 terč s vyobrazením Lázní Kyselka.JPG

obr. 2 kulatý terč z r.1797 - 1798.JPG

obr.3 terč s exotickým námětem.JPG

obr.4 terč s vítezným obloukem.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin