CZ | DE | EN

Exponát měsíce

Muzeum má na 50 000 sbírek - přírodověda, archeologie, numismatika, cín, militária, památky střeleckého spolku, umělecká řemesla, porcelán, sklo, obrazy, grafika, plastika, kovy, národopis a knihovna. V muzeu je soustředěna bohatá dokumentace k dějinám regionálního i celostátního lázeňství.

Každý měsíc vám představíme předmět z našeho bohatého sbírkového fondu.

Střelecké poháry

Stříbrný pohár karlovarských střelců z roku 1891 (figurka s mečem)

- k přátelskému připomenutí knížete Adolfa Georga, Schaumburg - Lippe

rozměry: 57 x 16 cm     Mc 32

Stříbrný pohár karlovarských střelců z roku 1908 (figurka s puškou)

- k jubileu císaře Františka Josefa a památce zlaté svatby Heinricha Edlera von Mattoni a Wilhemine, Edle von Mattoni

rozměry: 56 x 15 cm     Mc 35

Střelecký sbor v Karlových Varech

První písemné zmínky o karlovarském střeleckém sboru pocházejí z roku 1630, kdy byl vydán střelecký řád. Pravděpodobně byl ale založen již dříve. Střelecký sbor nejdříve fungoval jako branný oddíl. Později se sbor změnil na prestižní organizaci, jejímiž představiteli se stávali významní měšťané. Sbor měl svou hierarchii, vlastní uniformy, prapory i své písně. Podílel se i na kulturním životě ve městě, pořádal slavnostní pochody, vítal vzácné hosty, nechával sloužit bohoslužby a organizoval veřejné bály. Nejlepším střelcům sboru byly předávány zdobené poháry, které věnovali bohatí mecenáši, jimiž byli občané z městské honorace nebo vzácní lázeňští hosté. Střelecký sbor v Karlových Varech působil až do roku 1938.

 

Stříbrné poháry karlovarských střelců.JPG

Stříbrný pohár karlovarských střelců z roku 1891.JPG

Stříbrný pohár karlovarských střelců z roku 1908.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin