CZ | DE | EN

Exponát měsíce

Muzeum má na 50 000 sbírek - přírodověda, archeologie, numismatika, cín, militária, památky střeleckého spolku, umělecká řemesla, porcelán, sklo, obrazy, grafika, plastika, kovy, národopis a knihovna. V muzeu je soustředěna bohatá dokumentace k dějinám regionálního i celostátního lázeňství.

Každý měsíc vám představíme předmět z našeho bohatého sbírkového fondu.

Šlikovský tolar a jeho replika

Naše muzeum v březnu 2012 v jáchymovské mincovně křtilo vydání repliky šlikovského tolaru raženého v roce 1526. Ze sbírky numismatiky jsme proto vzali jeho originál a porovnali ho s právě vydanou replikou:

obr. 1: šlikovský tolar, revers, r. 1526, stříbro, průměr 41,6 mm, mincmistr K. Mergental, inv. č. N 849. Na reversní straně je umístěn rodový erb Šliků z Passounu se třemi helmicemi a postavou sv. Jáchyma v pozadí. Dole u štítu je dělený letopočet  „15 – 26“, nahoře u světcovy svatozáře písmena“S – I“ („Sanctus Iochimus“, svatý Jáchym). Dělený opis je tvořen zkratkami: AR[MA] . DO[MINORVM] . SLIC[ORVM] . STE[FANI] . E[T] . FRA[TORVM] . COM[MITVM] . DE . BA[SAIA], což znamená „Erb pánů Šliků, Štěpána a bratří, hrabat z Passounu“. V této podobě byl ražen v letech 1526 – 1528 se jmény dvou českých králů – Ludvíka Jagellonského a Ferdinanda I. Habsburského.

obr. 2: replika šlikovského tolaru, revers, r. 2012, stříbro Ag 999, průměr 37 mm, autor Jan Lukáš, ražba Česká mincovna, a.s., Jablonec nad Nisou

obr. 3: šlikovský tolar, avers, inv. č. N 849. Na aversní straně je ztvárněn český zemský znak (dvouocasý lev volně v poli), okolo opis se jménem panovníka, který byl formálně vydavatelem této mince: LVDWIC[VS] . PRIM[VS] . DEI . GRA[TIA] . REX . BOEMIE, což znamená „Ludvík První, z Boží milosti král český“.

obr. 4: Replika šlikovského tolaru, avers

Dnes jsou šlikovské tolary velice vzácné. Vzhledem k exportnímu charakteru jáchymovského důlního podnikání byla většina tehdy vytěženého stříbra zpracována do podoby ražených tolarů (Joachimsthalery, zkráceně tolary), neboť to byla jediná možnost, jak z Čech legálně stříbro vyvézt (z Čech se nesměl vyvážet hutní drahý kov, mince však ano; při monetarizaci bylo možné mince zdanit). V letech 1520 – 1528 bylo za hranice vyvezeno několik milionů šlikovských tolarů, z nichž většina byla následně použita jako vstupní surovina pro výrobu běžných mincí jiných panovníků.

Hold historickým mincovnám

Vydaná replika tolaru má limitovanou emisi v počtu 1000 kusů. Replika je v prodeji v Královské mincovně v Jáchymově za 1 700,- Kč. V průběhu roku 2012 budou Českou mincovnou vydány: Kutnohorský tolar Maxmiliána II., Pražský tolar Rudolfa II., Opavský tolar Karla z Liechtensteina, Olomoucký tolar moravských stavů a Kroměřížský tolar biskupa z Liechtensteina. Všechny tolary tak vytvoří do konce roku sadu 6 kusů vybraných tolarů, které reprezentují šest významných mincoven na území Čech. Sada bude mít bezesporu sběratelskou hodnotu. Celý projekt s názvem Hold historickým mincovnám" vznikl zásluhou České mincovny, která jako jediná na českém území má oprávnění razit oběžné a pamětní mince emitované ČNB.

obr. 1.jpg

obr. 2.jpg

obr. 3.jpg

obr. 4.jpg

mincovna v ilustraci.jpg

B4245B18.jpg

Ražba mincí kol 1520.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin