CZ | DE | EN

Exponát měsíce

Muzeum má na 50 000 sbírek - přírodověda, archeologie, numismatika, cín, militária, památky střeleckého spolku, umělecká řemesla, porcelán, sklo, obrazy, grafika, plastika, kovy, národopis a knihovna. V muzeu je soustředěna bohatá dokumentace k dějinám regionálního i celostátního lázeňství.

Každý měsíc vám představíme předmět z našeho bohatého sbírkového fondu.

Reliéfy k pomníku Ludwiga van Beethovena

V roce 2012 věnoval do sbírek našeho muzea Rotary klub Karlovy Vary unikátní formy. Formy byly vytvořeny za účelem vyrobení kopií chybějících reliéfů na pomníku Ludwiga van Beethovena. Původní reliéfy byly odstraněny a to na základě rozhodnutí Místní správní komise ze dne 28. ledna 1946 z důvodu německého textu. Reliéfy nebyly nikdy nalezeny.  V roce 2011 a 2012 karlovarský Rotary klub zajistil jejich obnovení. Úkolu vytvořit repliky ztracených reliéfů se zhostil se ctí nejdecký výtvarník Heřman Kouba. Slavnostní odhalení kompletního Beethovenova pomníku proběhlo dne 4.8.2012. Věřme, že formy uložené do depozitáře muzea již nebude potřeba z podobných důvodů dělat a že formy budou již sloužit pouze k badatelským účelům.

Na postranních pilířích pomníku jsou tedy opět osazeny dva vertikální reliéfy s alegoriemi hudby. Tvoří je ženské akty, zahaléné do průsvitné řízy a závoje, v jakémsi somnambulním stavu hluboké pohrouženosti do moci hudby. V levém reliéfu kromě ženské postavy se objevuje ještě polopostava muže, v pravém za stylizovaným listovím vyčnívá smrtka hrající na housle. Obě kompozice, formálně sahající až k secesním kořenům a obsahově k symbolismu, nezapřou určité prvky naturalistického výrazu. Reliéfy jsou doplněny textem v německém jazyce. Volný překlad levého "Die Musik soll dem Manne Feuer aus der Seele schlagen." - zní: "Hudba má v muži vykřesat z duše oheň." Pravý "Zeige deine Gewalt, Schicksal! Wir sind nicht Herren über uns selbst. Was beschlossen ist, muss sein, uns so sei es denn!" v překladu znamená: "Ukaž svou sílu osude, nejsme pány sami sebe. Co je dáno, staniž se."

Dne 29.9.1929 byl v Beethovenově parku za hotelem Richmond slavnostně odhalen pomník Ludwiga van Beethovena. Realizací byl pověřen Hugo Uher. Sochař si vybral nejsložitější moment ze skladatelova života, tvůrčí poryv. Dodnes pomník působí mocností sochařského výrazu, plností forem i vyváženosti vertikálních a horizontálních složek. Pomník je konfigurován s jakousi masivní rasancí a strohostí stylu art deco jako frontálně otevřené půlkruhové jeviště; k ústřednímu vyvýšenému pylonu s bronzovou Beethovenovou sochou s reliéfními písmeny skladatelova jména vede schodiště. Od granitového masivu pylonu směřují ke dvěma symetricky umístěným pilířům nižší kamenná ostění. Na pilířích jsou vertikálně umístěny dva reliéfy, dnes kopie reliéfů původních.

Autorem pomníku je Hugo Uher. Byla to zakázka největšího rozsahu, jaké se kdy zhostil. Právem mu na prahu zralosti, ve 47 letech, přinesla uznání a obdiv. Hugo Uher patřil k význačným německým sochařům Karlových Varů první poloviny 20.století. V lázeňském městě prožil, až na etapu školení, cest po Evropě a válečného pobytu na frontě, bezmála šedesát let. Jeho osud byl poznamenán historickými a společensko-politickými zvraty roku 1918 a 1945. Po dlouhých letech namahavé sochařské práce, do níž byl ponořen, korunované odborným i veřejným uznáním, přišel dramatický závěr života . Hugo Alois Uher narozený 1.dubna 1882 v Karlových Varech, zemřel v šedesátitřech letech 11.prosince 1945 ve vězení v Praze na Pankráci.

Zdroj: Tvorba a život sochaře Hugo Uhera, Mgr. Božena Vachudová, 2014

alegorie 1.jpg

forma reliéfu 2.jpg

Heřman Kouba při práci.JPG

kopie reliéfu.JPG

studie.JPG

levý reliéf, kopie alegorie hudby.JPG

pravý reliéf, kopie alegorie hudby.JPG

pomník L.v.Beethovena s novými reliéfy, foto 2015.JPG

životní dílo Hugo Uhera.JPG

model pomníku L.v.Beethovena v K.Varech.JPG

portrét Hugo Uhera.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin