CZ | DE | EN

Exponát měsíce

Muzeum má na 50 000 sbírek - přírodověda, archeologie, numismatika, cín, militária, památky střeleckého spolku, umělecká řemesla, porcelán, sklo, obrazy, grafika, plastika, kovy, národopis a knihovna. V muzeu je soustředěna bohatá dokumentace k dějinám regionálního i celostátního lázeňství.

Každý měsíc vám představíme předmět z našeho bohatého sbírkového fondu.

Plastiky Žena na lvu a Tančící pár od W. Russe

V muzejní sbírce fondu plastik se nacházejí mimo jiné i dva předměty od významného a vysoce ceněného regionálního umělce Williho Russe.

Tančící pár inv.č. Up 217, pálená hlína barevně glazovaná, 1.polovina 20.stol., v. 65 cm, základna o rozměrech 44 × 33 cm.

Plastika představuje  tančící selku a sedláka oblečené „po egerlandsku“. Muž drží v levém podpaží deštník. Figury ukazují starší pár a podle výrazu obličejů jsou obě postavy v dobrém rozmaru a zdá se, že jsou šťastné. Můžeme si povšimnout, že dvojice je zachycena při tanci, ale podle deštníku můžeme snad usuzovat na to, že se jedná o nečekané setkání a pár se radostí spolu zatočil několikrát v kole.

Žena na lvu inv.č. Up 439, pálená hlína barevně glazovaná, 1.polovina 20.stol., v. 42,7 cm.

Postava ženy oblečená v řasených šatech zdobenými loveckými a rostlinnými motivy. Přes paže má žena přehoz, který patrně sklouznul z jejích ramen. Dáma stojí na hřbetě lva, zvíře se jí krčí pod nohama, ale netváří se nijak zkroušeně. Tento motiv je velice starý a pochází již ze středověku. Podobně bývala zobrazována Panna Marie. Ta stála na hřbetě lva a zašlapávala jej do země coby symbol hříchu a zla (ve Zjevení sv. Jana je ve 13. kapitole zmínka o šelmě v podobě levharta se lví hlavou, která sestupuje na Zemi). Tyto motivy se objevují od 14. století, později v barokní době lva vystřídal had. Toto dílo tak kombinuje náboženský mariánský motiv s moderními prvky art deco. Triumfující žena je zobrazena jako femme fatale první poloviny 20. století s moderním účesem a šaty.

Kdo byl Willi Russ (1888 – 1974)?

Výtvarný umělec se narodil ve městečku Schönfeld, dnes Krásno. Střední keramickou školu absolvoval v Trnovanech u Teplic, další vzdělání získal ve Vídni. V hlavním městě rakousko-uherské monarchie začal pracovat ve svém prvním ateliéru a zde se rovněž oženil s krásenskou rodačkou Annou Ruppertovou. Po vzniku Československé republiky se s rodinou vrátil do rodného Krásna. Zde se věnoval například výrobě předmětů v moderním stylu art deco, později se do jeho práce promítly křesťanské motivy (např. vrch Kreuzberg nad Krásnem). Za II. světové války vytvořil své, směle řečeno, životní dílo – tzv. Chebská kamna. Ta byla vytvořena na žádost nově vzniklého Národopisného muzea v Chebu.  V roce 1946 byl i se svou rodinou odejit do Bavorska, kde v obci Merkerhausen roku 1974 zemřel.

Bc. Marcel Paška

Zdroj: Zbyněk Černý, Willy Russ, sochař a keramik

tančící pár Up 217.JPG

Up 217 - detail muže.JPG

žena na lvu Up 439.jpg

Willy Russ kolem 1960.jpg

WR u modelu JWG, atelier Krásno 1932.jpg

WR při modelování kamen podzim 1841.jpg

Chebská kachlová kamna WR.jpg

detail kachle masopust.jpg

keramicke značky Willyho Russe.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin