CZ | DE | EN

Exponát měsíce

Muzeum má na 50 000 sbírek - přírodověda, archeologie, numismatika, cín, militária, památky střeleckého spolku, umělecká řemesla, porcelán, sklo, obrazy, grafika, plastika, kovy, národopis a knihovna. V muzeu je soustředěna bohatá dokumentace k dějinám regionálního i celostátního lázeňství.

Každý měsíc vám představíme předmět z našeho bohatého sbírkového fondu.

Plastika světce

Pozdně gotická plastika světce (sv. Mikuláš?), dřevořezba s polychromií

Lokalita: západní Krušné hory

Datace: 1. polovina 16. století

Up 14 přír.č. LM/1

výška 135 cm

Popis: stojící postava světce (sv.Mikuláš?) bez atributu s vysokou mitrou, typický esovitý tvar s kyjovitým řasením roucha, dokonalá řezba drapérie a detailů obličeje

Sbírkový předmět byl restaurován v roce 2005 - Jana Hronová.

Kde ji uvidíte?

Plastika světce je nově umístěna ve stálé expozici v objektu Královská mincovna Jáchymov. Naleznete ji přímo na prohlídkové trase v nice na schodišti vedle plastiky sv.Prokopa.

 

celkový pohled.JPG

detail řezby drapérie, polychromie.JPG

detail řezba obličeje.jpg

detail řezba ruky.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin