CZ | DE | EN

Exponát měsíce

Muzeum má na 50 000 sbírek - přírodověda, archeologie, numismatika, cín, militária, památky střeleckého spolku, umělecká řemesla, porcelán, sklo, obrazy, grafika, plastika, kovy, národopis a knihovna. V muzeu je soustředěna bohatá dokumentace k dějinám regionálního i celostátního lázeňství.

Každý měsíc vám představíme předmět z našeho bohatého sbírkového fondu.

Plastika světce

Pozdně gotická plastika světce (sv. Mikuláš?), dřevořezba s polychromií

Lokalita: západní Krušné hory

Datace: 1. polovina 16. století

Up 14 přír.č. LM/1

výška 135 cm

Popis: stojící postava světce (sv.Mikuláš?) bez atributu s vysokou mitrou, typický esovitý tvar s kyjovitým řasením roucha, dokonalá řezba drapérie a detailů obličeje

Sbírkový předmět byl restaurován v roce 2005 - Jana Hronová.

Kde ji uvidíte?

Plastika světce je nově umístěna ve stálé expozici v objektu Královská mincovna Jáchymov. Naleznete ji přímo na prohlídkové trase v nice na schodišti vedle plastiky sv.Prokopa.

 

celkový pohled.JPG

detail řezby drapérie, polychromie.JPG

detail řezba obličeje.jpg

detail řezba ruky.jpg

Krajské muzeum Karlovarského kraje
Muzeum Karlovy Vary letos slaví
150 let od založení.


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
Datová schránka: IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin