CZ | DE | EN

Exponát měsíce

Muzeum má na 50 000 sbírek - přírodověda, archeologie, numismatika, cín, militária, památky střeleckého spolku, umělecká řemesla, porcelán, sklo, obrazy, grafika, plastika, kovy, národopis a knihovna. V muzeu je soustředěna bohatá dokumentace k dějinám regionálního i celostátního lázeňství.

Každý měsíc vám představíme předmět z našeho bohatého sbírkového fondu.

Palaš - sečná zbraň z 18. století

Palaš pro těžké jezdectvo rakouské armády Mc 25 /obr.3/ - je typ zbraně s rovnou čepelí, nejdříve býval dvousečný, později o jediném ostří. Ve své funkci je pokračováním meče. Rovná čepel s bohatým zdobením je ukončena rukojetí potaženou kůží.Vyobrazený typ zbraně je ze sbírky militárií Muzea Karlovy Vary. Celé lůžko a koš je z mosazi. Na mušli vyklenuté nahoru je reliéfně vyobraten znak s dvouocasým lvem a šesticípými hvězdy /obr.1/.

Datace: první třetina 18. století

Zdobení:

rovná, jednobřitá čepel je zdobená rytým nápisem VIVAT CAROLUS VI a vyobrazením postavy jezdce na koni, který byl v polovině 18. století na čepelích zobrazován poměrně běžně /obr.2/.

Pozn.: Informace v textu jsou použity z knihy Eduarda Wagnera Zbraně – sečné a bodné

Mc 25-Palaš-Muzeum Karlovy Vary-II.jpg

Mc 25-Palaš-Muzeum Karlovy Vary-III.jpg

Mc 25-Palaš-Muzeum Karlovy Vary.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin