CZ | DE | EN

Exponát měsíce

Muzeum má na 50 000 sbírek - přírodověda, archeologie, numismatika, cín, militária, památky střeleckého spolku, umělecká řemesla, porcelán, sklo, obrazy, grafika, plastika, kovy, národopis a knihovna. V muzeu je soustředěna bohatá dokumentace k dějinám regionálního i celostátního lázeňství.

Každý měsíc vám představíme předmět z našeho bohatého sbírkového fondu.

Odznak spolku německých cyklistů

Odznak připínací s nápisem Verb. D. Arb. Radfahrer ČSR 1920 "All frei"

N 1743

Materiál: mosaz, litý, líc ražený, zčásti smaltován

Rozměry: max.výška 35 mm, max délka 27 mm

Datace: 1920

Kuriozní odznak , jenž se nachází ve fundusu karlovarského muzea, spolek by letos oslavil své 90.narozeniny

odznak Dělnického svazu německých cyklistů v ČSR, letos 90. narozeniny.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin