CZ | DE | EN

Exponát měsíce

Muzeum má na 50 000 sbírek - přírodověda, archeologie, numismatika, cín, militária, památky střeleckého spolku, umělecká řemesla, porcelán, sklo, obrazy, grafika, plastika, kovy, národopis a knihovna. V muzeu je soustředěna bohatá dokumentace k dějinám regionálního i celostátního lázeňství.

Každý měsíc vám představíme předmět z našeho bohatého sbírkového fondu.

Obrázky ze skla E. Kotzaurka

V červnu 2011 zakoupilo naše muzeum vzácný přírůstek do svých sbírek obraz z dílny pražského skláře Ernsta Kotzaurka.  Nová akvizice plnohodnotně doplňuje stávající kolekci čtyř děl ve sbírce "výtvarné umění".

Obrázky ze skla - miniaturistický obrázek je plastický, provedený technikou tzv. předeného či vinutého skla, až do nejjemnějších detailů umně sestavený (slepený) z barevných skleněných tyčinek jakož i ze skleněné drti a prachu. Skleněné tyčinky autor objednával ve sklárně v Novém Světě prostřednictvím pražského obchodníka sklem Vincence Wetzsteina. Tomuto typu plastických obrázků krajiny se říkalo diaorama.

obr. 1 veduta Mlýnského a Nového pramene, kolem 1850, 13 x 9,5 cm, invent. číslo Uo 640

obr. 2 veduta Vřídla a Tří křížů, kolem 1825, 12 x 9 cm, invet. číslo Uo 865

obr. 3 veduta Vřídelní kolonády, kolem 1850, 13,5 x 9,5 cm, invent. číslo Uo 644

obr. 4 veduta Mlýnského a Nového pramene, kolem 1850, 17 x 14 cm, invent. číslo Uo 642

obr. 5 veduta Vřídelní kolonády, kolem r.1840, 14 x 11 cm, nový přírůstek

Poznámka: všechny uvedené rozměry jsou vnitřní čili bez rámu

Ernstu Kotzaurkovi (?-1862) - existujících biografických údajů je velmi málo. Pocházel ze sklářské rodiny v Přerově, datum jeho narození neznáme. Své výrobky prezentoval na pražských průmyslových výstavách v r.1828, 1829 a 1831. Několikrát jej najdeme uvedeného coby pacienta v karlovarských seznamech lázeňských hostů z doby kolem roku 1835. Je zřejmé, že Kotzaurek v letní sezóně často jezdil do vřídelního města a nabízel zde k prodeji své skleněné obrázky s vedutami lázní. Nepochybně je mezinárodnímu publiku nabízeli i četní karlovarští prodejci suvenýrů. Mnohé karlovarské náměty Kotzaurek vypracoval v několika variantách, což platí i pro vedutu vřídelní kolonády. Obrázek Vřídla a vřídelní kolonády patřil ke komerčně nejúspěšnějším produktům Kotzaurkova sklářského ateliéru, jež se kolem roku 1840 nacházel v pražské Karlově ulici. Kdysi uznávaný sklář-hyalograf Ernst Kotzaurek je dnes neprávem zcela zapomenutým umělcem a jeho díla, vesměs roztroušená po evropských muzeích, oceňují jen znalci.

obr. 1.jpg

obr. 2.jpg

obr. 3.jpg

obr. 4.jpg

obr. 5.jpg
Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin