CZ | DE | EN

Exponát měsíce

Muzeum má na 50 000 sbírek - přírodověda, archeologie, numismatika, cín, militária, památky střeleckého spolku, umělecká řemesla, porcelán, sklo, obrazy, grafika, plastika, kovy, národopis a knihovna. V muzeu je soustředěna bohatá dokumentace k dějinám regionálního i celostátního lázeňství.

Každý měsíc vám představíme předmět z našeho bohatého sbírkového fondu.

Obrázky ze skla E. Kotzaurka

V červnu 2011 zakoupilo naše muzeum vzácný přírůstek do svých sbírek obraz z dílny pražského skláře Ernsta Kotzaurka.  Nová akvizice plnohodnotně doplňuje stávající kolekci čtyř děl ve sbírce "výtvarné umění".

Obrázky ze skla - miniaturistický obrázek je plastický, provedený technikou tzv. předeného či vinutého skla, až do nejjemnějších detailů umně sestavený (slepený) z barevných skleněných tyčinek jakož i ze skleněné drti a prachu. Skleněné tyčinky autor objednával ve sklárně v Novém Světě prostřednictvím pražského obchodníka sklem Vincence Wetzsteina. Tomuto typu plastických obrázků krajiny se říkalo diaorama.

obr. 1 veduta Mlýnského a Nového pramene, kolem 1850, 13 x 9,5 cm, invent. číslo Uo 640

obr. 2 veduta Vřídla a Tří křížů, kolem 1825, 12 x 9 cm, invet. číslo Uo 865

obr. 3 veduta Vřídelní kolonády, kolem 1850, 13,5 x 9,5 cm, invent. číslo Uo 644

obr. 4 veduta Mlýnského a Nového pramene, kolem 1850, 17 x 14 cm, invent. číslo Uo 642

obr. 5 veduta Vřídelní kolonády, kolem r.1840, 14 x 11 cm, nový přírůstek

Poznámka: všechny uvedené rozměry jsou vnitřní čili bez rámu

Ernstu Kotzaurkovi (?-1862) - existujících biografických údajů je velmi málo. Pocházel ze sklářské rodiny v Přerově, datum jeho narození neznáme. Své výrobky prezentoval na pražských průmyslových výstavách v r.1828, 1829 a 1831. Několikrát jej najdeme uvedeného coby pacienta v karlovarských seznamech lázeňských hostů z doby kolem roku 1835. Je zřejmé, že Kotzaurek v letní sezóně často jezdil do vřídelního města a nabízel zde k prodeji své skleněné obrázky s vedutami lázní. Nepochybně je mezinárodnímu publiku nabízeli i četní karlovarští prodejci suvenýrů. Mnohé karlovarské náměty Kotzaurek vypracoval v několika variantách, což platí i pro vedutu vřídelní kolonády. Obrázek Vřídla a vřídelní kolonády patřil ke komerčně nejúspěšnějším produktům Kotzaurkova sklářského ateliéru, jež se kolem roku 1840 nacházel v pražské Karlově ulici. Kdysi uznávaný sklář-hyalograf Ernst Kotzaurek je dnes neprávem zcela zapomenutým umělcem a jeho díla, vesměs roztroušená po evropských muzeích, oceňují jen znalci.

obr. 1.jpg

obr. 2.jpg

obr. 3.jpg

obr. 4.jpg

obr. 5.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin