CZ | DE | EN

Exponát měsíce

Muzeum má na 50 000 sbírek - přírodověda, archeologie, numismatika, cín, militária, památky střeleckého spolku, umělecká řemesla, porcelán, sklo, obrazy, grafika, plastika, kovy, národopis a knihovna. V muzeu je soustředěna bohatá dokumentace k dějinám regionálního i celostátního lázeňství.

Každý měsíc vám představíme předmět z našeho bohatého sbírkového fondu.

Madona Ochranitelka Vřídla

Vzácný obraz Franze Matsche z roku 1900. Malba na plechu zdobila v letech 1900-1945 lesní výklenkovou kapličku U Obrazu (Bild) mezi Abergem a kavárnou Sv. Linhart. Kapličku z bílého kararského mramoru nechal postavit a obraz namalovat bohatý vídeňský obchodník Nikolaus Dumba jako výraz vděčnosti za svou úspěšnou léčbu v Karlových Varech. Po druhé světové válce se kaplička a obraz staly obětí vandalismu, do obrazu se mj. střílelo, což vedlo  k rozbití skla a k lokálním škodám na plechové desce. Naštěstí byl obraz z kaple sejmut a převzat do sbírek Muzea Karlovy Vary.

Kdo byl Franz Matsch?

Narodil se ve Vídni 1861 a zemřel 1942 tamtéž. Rakouský secesní malíř a sochař navštěvoval v letech 1875-1883 Kunstgewerbeschule a spolu se svými spolužáky Ernstem a Gustavem Klimtovými byl členem Maler–Compagnie. Je autorem četných nástropních maleb v budovách stavěných v éře Ringstrasse. Působil jako profesor vídeňské Vysoké uměleckoprůmyslové školy. Je spoluautor opon pro divadla v Liberci a Karlových Varech.

 

Madona Ochranitelka Vřídla.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin