CZ | DE | EN

Exponát měsíce

Muzeum má na 50 000 sbírek - přírodověda, archeologie, numismatika, cín, militária, památky střeleckého spolku, umělecká řemesla, porcelán, sklo, obrazy, grafika, plastika, kovy, národopis a knihovna. V muzeu je soustředěna bohatá dokumentace k dějinám regionálního i celostátního lázeňství.

Každý měsíc vám představíme předmět z našeho bohatého sbírkového fondu.

Madona, malba na skle

Madona

Malba na skle, mistrovské malířské dílo Johanna Zachariase Quasta z roku 1858 vytvořené pro kostel v Březové u Karlových Varů. Oduševnělý výraz madony s ronící slzou v očích je důkazem malířské jeho dovednosti.

Uo 598

Rozměry 36 x 49 cm

Autor obraz dedikoval rodné obci s věnováním:

"Tento obraz jsem vytvořil s láskou a mému rodišti jej věnuji na památku.“

O autorovi:

J.Z.Quast se narodil 23. října 1814 v Březové u Karlových Varů, zemřel 9. srpna 1891 v Písku.

Ve své době byl J.Z.Quast předním malířem miniatur na skle a porcelánu v Čechách. Malbu jej učil nejdříve jeho otec Konrad Ferdinand Quast, poté se coby tovaryš školil u mistrů v Lipsku, Drážďanech a Míšni. V letech 1835-1836 studoval uměleckou akademii v Praze a ve Vídni. V roce 1836 si v Praze otevřel vlastní malířský ateliér.

V roce 1851 Quast získal zlatou medaili z umělecké výstavy v Londýně.

Kromě portrétní malby a kopírování děl starých mistrů proslul zejména miniaturními malbami motýlů.

 

 

madona.jpg

madona signatura.jpg

madona detail 2.jpg

madona detail 1.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin