CZ | DE | EN

Exponát měsíce

Muzeum má na 50 000 sbírek - přírodověda, archeologie, numismatika, cín, militária, památky střeleckého spolku, umělecká řemesla, porcelán, sklo, obrazy, grafika, plastika, kovy, národopis a knihovna. V muzeu je soustředěna bohatá dokumentace k dějinám regionálního i celostátního lázeňství.

Každý měsíc vám představíme předmět z našeho bohatého sbírkového fondu.

Madona, malba na skle

Madona

Malba na skle, mistrovské malířské dílo Johanna Zachariase Quasta z roku 1858 vytvořené pro kostel v Březové u Karlových Varů. Oduševnělý výraz madony s ronící slzou v očích je důkazem malířské jeho dovednosti.

Uo 598

Rozměry 36 x 49 cm

Autor obraz dedikoval rodné obci s věnováním:

"Tento obraz jsem vytvořil s láskou a mému rodišti jej věnuji na památku.“

O autorovi:

J.Z.Quast se narodil 23. října 1814 v Březové u Karlových Varů, zemřel 9. srpna 1891 v Písku.

Ve své době byl J.Z.Quast předním malířem miniatur na skle a porcelánu v Čechách. Malbu jej učil nejdříve jeho otec Konrad Ferdinand Quast, poté se coby tovaryš školil u mistrů v Lipsku, Drážďanech a Míšni. V letech 1835-1836 studoval uměleckou akademii v Praze a ve Vídni. V roce 1836 si v Praze otevřel vlastní malířský ateliér.

V roce 1851 Quast získal zlatou medaili z umělecké výstavy v Londýně.

Kromě portrétní malby a kopírování děl starých mistrů proslul zejména miniaturními malbami motýlů.

 

 

madona.jpg

madona signatura.jpg

madona detail 2.jpg

madona detail 1.jpg

Krajské muzeum Karlovarského kraje
Muzeum Karlovy Vary letos slaví
150 let od založení.


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
Datová schránka: IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin