CZ | DE | EN

Exponát měsíce

Muzeum má na 50 000 sbírek - přírodověda, archeologie, numismatika, cín, militária, památky střeleckého spolku, umělecká řemesla, porcelán, sklo, obrazy, grafika, plastika, kovy, národopis a knihovna. V muzeu je soustředěna bohatá dokumentace k dějinám regionálního i celostátního lázeňství.

Každý měsíc vám představíme předmět z našeho bohatého sbírkového fondu.

Loketský šperk

Naše muzeum má ve svém bohatém sbírkovém fondu i typické lidové šperky bývalého Loketského kraje. Tradiční filigránový šperk je stříbrný avšak bez puncu, neboť šlo o nižší ryzost, je zpracováno technikou lití, filigránu, zdobeno rytím, tepáním, kolkováním a zlacením, lesk kovu doplňují granáty a barevná skla. Je dokladem řemeslné zručnosti stříbrníků, pasířů a specializovaných výrobců řetízků.

foto ukázky ze sbírky:

Ks 3   náhrdelník bohatě zdobený

obr.1   celkový pohled, 1.polovina 19.století

obr.2   mosazné srdce, 20 krejcar Fr.Josefa

obr.3   1-gulden r.1842 ve filigránu, 20-ník M.Terezie r.1765

obr.4  tolar s Mariánským obr. r.1765, 6-krejcar r.1848

 

Ks 177   náhrdelník jednodužšího vzhledu

obr.5   celkový pohled, 2.polovina 19.století

obr.6   6-krejcar r.1849, filigrán ve tvaru srdce

obr.7   smyčka čtyřlist

obr.8   20-krejcar, ražba František I. r.1804

Popis: Ženský řetízkový závěsový nákrčník s několikanásobným přívěskem byl sestaven z několika řad řetízků, které těsně ovíjely krk. Na konci řetízků byla plochá, tepaná, rytím nebo kolkem zdobená poutka s provlečenou hedvábnou stuhou, která se svazovala na zátylku. Stříbrník řetízky sám nevyráběl, ty kupoval od výrobců specialistů měřené na lokty, např. ve Žluticích, Ostrově, Kynšperku, Tatrovicích u Chodova a Měchově u Bečova. Na řetízky zdobené rozetami leštěnými destičkami nebo na jednoduché článkové řetízky zdobené rozetami a leštěnými destičkami nebo na jednoduché článkové řetízky byly symetricky připojeny přívěsy – mince, křížky, filigránové rozety, medailony, které byly doslova pokryté granáty a barevným sklem v obrubách. Na dolních okrajích nechyběly četné drobné přívěsky, tepané rozety a mince. Na krátké řetízky s poutkem se připojoval hlavní přívěs s tolarem nebo křížem.

Sestavení nákrčníku trvalo přibližně čtyři dny a stříbrník si nechal zaplatit 35 zlatých. Kolem roku 1860 se již nákrčníky nevyráběly, byly pouze čištěny a chybějící části doplňovány, např. přívěsky či drobné ražené mince. V r.1865 se jejich cena pohybovala od 1/2 zlatého do 3 zlatých.

"Loketský šperk" býval nezbytným doplňkem slavnostního oděvu a reprezentoval postavení a zámožnost nositelky. Měl však za úkol nejen zdobit, ale symbolicky ochraňovat majitelku např.morové tolary měly chránit před morovou nákazou. Renesanční jáchymovské medaile a tolary bývaly darovány k nejrůznějším příležitostem, ke křtům, sňatkům i jako dar k Novému roku, měly zajišťovat štěstí a zdar jako amulety. Součástí šperků byly rovněž tzv. "Schaumünze" pamětní mince darované nebo zděděné. Mezi nejoblíbenější patřily bavorské tolary s tzv. Mariánským obrázkem, Pannou Marií, Patronkou Bavorska, které často dávaly podnět ke zhotovení přívěsu.

Stříbro zformované do šperku, doplněné tolarovou ražbou bylo součástí majetku a nevěsta jej dostávala s výbavou, předávala ho dalším generacím a tak se dědil z pokolení na pokolení.

obr.1 Ks 3 celkový pohled.JPG

obr.2 detail Ks 3.JPG

obr.3 detail Ks 3.JPG

obr.4 detail Ks 3.JPG

obr.5 Ks 177 celkový pohled.JPG

obr.6 detail Ks 177.JPG

obr.7 detail Ks 177.JPG

obr.8 detail Ks 177.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin