CZ | DE | EN

Exponát měsíce

Muzeum má na 50 000 sbírek - přírodověda, archeologie, numismatika, cín, militária, památky střeleckého spolku, umělecká řemesla, porcelán, sklo, obrazy, grafika, plastika, kovy, národopis a knihovna. V muzeu je soustředěna bohatá dokumentace k dějinám regionálního i celostátního lázeňství.

Každý měsíc vám představíme předmět z našeho bohatého sbírkového fondu.

Lázeňský koflík - praktický pomocník i módní doplněk

Na počátku 18.století nejprve šlo o hrnčířské výrobky bez složitého dekoru, opatřené většinou jen glazurou. Jednoduchost a nenáročnost nádob souvisí se způsobem pití pramenů, které se odehrávalo v intimitě a soukromí lázeňských pokojů. Spolu s proměnou lázeňství se mění i lázeňský koflík. V průběhu 18.století je stále více užíván ve společnosti, a tak nabývá na důležitosti i jeho reprezentativní podoba. Nenáročná keramika je nahrazena porcelánem a náročně zdobeným sklem. Výrobou, výzdobou a prodejem se zabývá dlouhý řetězec řemeslníků a obchodníků. Koflík, zdobený výtečnými drobnomalbami nebo rytinou, se stává v 19.století nejen praktickou pomůckou při léčbě, ale také módním doplňkem a suvenýrem, trvalou vzpomínkou na pobyt v lázních.

Porcelánové koflíky v podobě, kterou si udržely téměř po celé 19.století, jsou vynálezem vídeňské manufaktury. Přesný počátek jejich výroby nelze určit. Je však známo, že od roku 1752 měla porcelánka v Karlových Varech svoje obchodní zastoupení. Nejstarší dochované koflíky ve sbírce karlovarského muzea pocházejí z 90.let 18.stol, předpokládáme, že jejich výroba má svůj začátek zhruba o desítku let dříve. Mají menší objem, protáhlejší tvar, široce rozevřený okraj a často mívají vyznačený objem. (obr.1)

Po roce 1810 začaly postupně s výrobou i mladé karlovarské porcelánky. Nejprve konkurovaly vídeňské manufaktuře a po krátké době zcela ovládly trh s koflíky továrny v Horním Slavkově (zal.1792) obr.2, Klášterci (zal.1794), Březové (zal.1803) obr.3, Lokti (zal.1815) i dalších místech v okolí města. Karlovarskou produkci lázeňských pohárků již od té doby neohrozila žádná cizí porcelánka. Továrny dodávaly zboží tohoto druhu na karlovarský trh po celé 19. a 20.století, některé dokonce i do současnosti.

Tvarově koflíky navázaly na své vídeňské předchůdce, teprve v 2.polovině 19.století byly jejich tvary pozměněny a obohaceny o nové formy. Vedle nejrůznějších námětů výzdoby patřily k nejoblíbenějším zejména drobnomalby s karlovarskou vedutou.

Postupem času se lázeňský pohárek stává nejen pomůckou při léčbě, ale i módním doplňkem, suvenýrem či velmi osobním dárkem, který příjemce oslovuje prostřednictvím symbolů, alegorií či květomluvy.

obr.1      vídeňská manufaktura         Pp 7 a Pp 8

obr.2      porcelánka Horní Slavkov    Pp 81 a Pp 116

obr.3      porcelánka Březová             Pp 206 a Pp 216

obr.4      porcelánka Loket                Pp 302 a Pp 314

obr.5      porcelánka Chodov             Pp 325 a Pp 325

obr.6      porcelánka Březová             Pp 260 a Pp 261

 

Mgr.Lenka Merglová Pánková

 

 

obr.1 vídeňská produkce kol.r.1790.jpg

obr.2 produkce Horní Slavkov kol.r.1800-1832.jpg

obr.3 produkce Březová kol.r.1810-1846.jpg

obr.4 produkce Loket kol.r.1833.jpg

obr.5 produkce Chodov kol.r. 1845-1872.jpg

obr.6 produkce Březová kol.r.1853-1875.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin