CZ | DE | EN

Exponát měsíce

Muzeum má na 50 000 sbírek - přírodověda, archeologie, numismatika, cín, militária, památky střeleckého spolku, umělecká řemesla, porcelán, sklo, obrazy, grafika, plastika, kovy, národopis a knihovna. V muzeu je soustředěna bohatá dokumentace k dějinám regionálního i celostátního lázeňství.

Každý měsíc vám představíme předmět z našeho bohatého sbírkového fondu.

Lahve trpělivosti

Geduldflaschen, česky patrně něco jako „lahve trpělivosti“ jsou známé snad po celém světě. Jsou to pevně uvařené lahve z průhledného skla, ve kterých je malý model. Často bývá, např. v kinematografii, ukazována lahev s modelem lodi. Ať už menšího plavidla, nebo i velké plachetnice. V našich zeměpisných šířkách (dnešní ČR, Německo, Rakousko, Slovensko) jsou daleko častější náboženské motivy. Mezi ně patří například jesličky, mariánské motivy a ukřižování Ježíše Krista.

V Krušnohoří byl oblíbeným hornický motiv. Jednalo se například o průřez celého důlního díla. Tyto lahve trpělivosti jsou časté v německé části Krušných hor.  Podobné motivy se však objevovaly i na Slovensku, v místech jako Kremnica a Bánská Štiavnica a nedaleké Slovenské Rudohoří (starý název Slovenské Krušnohoří). Geduldflaschen byly oblíbené i v Německu, například v oblastech Vogtland a Herz. V severním Německu je zmínka o „lahvi trpělivosti“ už k roku 1694. Okolo roku 1710 vytvořil jednu i v té době známý umělec, iluzionista, zabývající se i kaligrafií Matthias Buchinger (1674 – 1740). Tento původně německý umělec se narodil bez horních i dolních končetin a celý model v lahvi tak musel vytvořit ústy…

Muzeum Karlovy Vary má ve svých sbírkách celkem pět těchto „Geduldflaschen“. V první lahvi pravděpodobně roku 1897 Up 284 je zobrazen vrchol hory s přístupovou cestou. Datum je napsané na bleděmodré zátce vyrobené ze sádry. V přední části zátky je nalepený papírový andílek. Samotná hora je z papíru, dřeva, kamínků a slídy. V dolní části dřevorubec, na cestě na vrchol jsou postavičky. Na vršku je několik budov. Snad se jedná o hostinec (horskou boudu) a kapličku.

Další čtyři lahves inv. čísly Up 285, Up 286, Up 291, Up 424 ukazují oblíbený a častý výjev – ukřižování Krista. Obsahují i další zajímavost a to jsou tzv. Arma Christi (česky Zbraně Kristovy). Jedná se o různé nástroje, které byly použity při ukřižování Krista či s ním souvisejí. Jejich počet není pevně daný, většinou se zobrazovala asi třicítka těchto atributů. Poprvé se objevily v tzv. Utrechtském žaltáři v 9. století, ale velké oblibě se těšily i v barokní době a v 19. století. Arma Christi souvisela také s kultem sv. Kříže.

Po obou stranách Kristova kříže jsou kopí. To, které bývá z našeho pohledu vlevo, mělo nabodnutou houbu s octem. Touto houbou měl Kristus utišit svou žízeň. Napravo od Kristova kříže je druhé kopí, tzv. Longinovo. Tím měl římský voják Longinus probodnout Kristův bok. V pozdějších staletích se okolo tohoto kopí vytvořila řada legend a bývá nazýváno také jako Kopí sv. Maura (Mořice) či Kopí Osudu.

Dalším výrazným atributem jsou lucerny. Ty podle tradice drželi římští vojáci při zatýkání Ježíše, neboť se odehrávalo v pozdních večerních či nočních hodinách.

S tím souvisí i kohout, protože Kristus předpověděl, že jej sv. Petr zapře dříve, než kohout zakokrhá a skončí noc.

V jedné z lahví je zobrazeno kladivo – nástroj, který se použil při zatloukání hřebů do Kristových končetin na kříži.

V některých miniaturách vidíme za křížem s Kristem žebřík. Ten je v Arma Christi v upomínku Ježíšova snímání z kříže.

Jedna lahev má dokonce i hrací kostku (Up 424). Ta odkazuje na římské vojáky, kteří prý hráli pod ukřižovaným v kostky, aby se rozhodlo, komu připadne jeho oděv.

Motivy ukřižovaného Krista s atributy jeho umučení se vztyčovaly i ve volné krajině. Velice oblíbeným byl tento námět na Šumavě, kde se celá stavba nazývala Kohoutí kříž a několik se jich dochovalo i do dnešních dnů. Nad jedním z ukřižovaných Kristů vidíme nápis INRI, což znamená Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, tedy Ježíš Nazaretský, král Židů.

Obsahy lahví jsou vyrobeny ze dřeva, provázků, papíru, drátků a textilie.

Vcelku běžným motivem (který ale nepočítáme do Arma Christi) jsou dvě Marie pod křížem. Jsou Panna Marie a Marie (Máří) Magdalena.

U tří lahví známe i datace jejich vzniku. Byly vytvořeny v letech 1849, 1851 a 1855. Na výšku lahve měří od 15,5 cm do 18 cm.

Dvě geduldflaschen s ukřižovaným Kristem a model krušnohorského vrcholu si můžete prohlédnout v expozici dějin města Jáchymova v muzeu v Jáchymově.

Arma Christi souvisejí s pašijemi Ježíše Krista, tedy s příběhem jeho ukřižování. Můžeme se tedy domnívat, že se Geduldflaschen vyráběly přes zimu a prodávaly se v období půstu a Velikonoc, ke kterým se tematicky vážou.

Text: Bc. Marcel Paška

Použitá literatura:

Berichte der Geologischen Bundesanstalt, Band 41, Wien 1997.

Jiří Mikulec, Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích, Praha 2013.

Doplňující fotografie:

www.wikipedia.org

http://2.bp.blogspot.com/-zz92yoCLOqY/TpX1WiSkG6I/AAAAAAAAFs8/m05nZTm-0Qs/s1600/%25C3%25AEle+au+tr%25C3%25A9sor+14.jpg

Arma Christi II.jpg

Arma Christi.jpg

Geduldflasche z Francie.jpg

Up 284.JPG

Up 285.JPG

Up 286.JPG

Up 291.JPG

Up 424.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin