Exponát měsíce

Muzeum má na 50 000 sbírek - přírodověda, archeologie, numismatika, cín, militária, památky střeleckého spolku, umělecká řemesla, porcelán, sklo, obrazy, grafika, plastika, kovy, národopis a knihovna. V muzeu je soustředěna bohatá dokumentace k dějinám regionálního i celostátního lázeňství.

Každý měsíc vám představíme předmět z našeho bohatého sbírkového fondu.

Kohout a kočka

  • olej na plátně
  • r.1782
  • Wenzel Peter
  • rozměry 146 x 135 cm
  • Uo 601

K nejvýznamnějším karlovarským rodákům patří slavný evropský malíř zvířat Wenzel Peter (1745-1829), jenž větší část života prožil v Římě. Ve sbírkách karlovarského muzea se nacházejí dva jeho obrazy - Útok výra na zajíce (je k vidění ve stálé expozici) a Kohout a kočka. Nejpopulárnějším Peterovým obrazem je monumentální mistrovské dílo zvané Ráj. Zachycuje idylickou biblickou krajinu s Adamem a Evou, kteří jsou obklopeni velkým množstvím zvířat. Obraz je chloubou vatikánské obrazárny v Římě.

Wenzel Peter, Kohout a kočka

25   4

2017

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

První komentovaná prohlídka samotnými autory expozice bude v neděli 30.dubna od 15 hodin, více v záložce PŘIPRAVUJEME

24   4

2017

muzeum v KV nově OTEVŘENO

Dočkali jsme se a po 2 letech otevřeli nové muzeum v K.Varech. Otevírací doba je od úterý do neděle v době od 10 do 18 hodin, vstupné je 100/60 Kč. PŘIJĎTE I VY!

24   4

2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Jak jsme si vedli v loňském roce najdete v záložce muzeum ředitelství