Exponát měsíce

Muzeum má na 50 000 sbírek - přírodověda, archeologie, numismatika, cín, militária, památky střeleckého spolku, umělecká řemesla, porcelán, sklo, obrazy, grafika, plastika, kovy, národopis a knihovna. V muzeu je soustředěna bohatá dokumentace k dějinám regionálního i celostátního lázeňství.

Každý měsíc vám představíme předmět z našeho bohatého sbírkového fondu.

Keramická zásobnice

archeologický nález

kolem roku 1300

výška nádoby  45 cm

Zásobnice má dvě vně prohnutá plochá pásková ucha,  na výduti je zdobená plastickým dekorem, okraj hrdla je vzhůru vytažený.

Zlomky zásobnice byly nalezeny při archeologickém výzkumu hradu Hartenberg v Hřebenech v letech  2006 - 2007, kdy byl zkoumán prostor mezi palácem hradu a hradní věží. Archeologický  výzkum v této lokalitě je prováděn průběžně již od roku 1995.

Nalezené střepy byly očištěny, konzervovány a slepeny do původního tvaru. Ačkoliv část fragmentů chybí, podařilo se sestavit nádobu tak, aby se určila datace a použití.

Arch.nález keram zásobnice

25   4

2017

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

První komentovaná prohlídka samotnými autory expozice bude v neděli 30.dubna od 15 hodin, více v záložce PŘIPRAVUJEME

24   4

2017

muzeum v KV nově OTEVŘENO

Dočkali jsme se a po 2 letech otevřeli nové muzeum v K.Varech. Otevírací doba je od úterý do neděle v době od 10 do 18 hodin, vstupné je 100/60 Kč. PŘIJĎTE I VY!

24   4

2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Jak jsme si vedli v loňském roce najdete v záložce muzeum ředitelství