CZ | DE | EN

Exponát měsíce

Muzeum má na 50 000 sbírek - přírodověda, archeologie, numismatika, cín, militária, památky střeleckého spolku, umělecká řemesla, porcelán, sklo, obrazy, grafika, plastika, kovy, národopis a knihovna. V muzeu je soustředěna bohatá dokumentace k dějinám regionálního i celostátního lázeňství.

Každý měsíc vám představíme předmět z našeho bohatého sbírkového fondu.

Jasoň červenooký

Parnassius apollo

Be 374

Preparované imago (dospělec)

Lokalita: „Mezery höhe“ (dnes Zámecký vrch u Březové, kóta 624 m n. m.)

Datace: 1909

Sběratel: H. A. Steinl

Bližší informace: Jedná se o dokladový exemplář dnes velmi vzácného druhu motýla z čeledi otakárkovitých (Papilionidae). Jasoň červenooký je velký denní motýl s rozpětím křídel mezi 7 až 8,5 cm. Na bílém podkladě předního páru křídel je několik černých skvrn, zadní pár křídel nese jako očka vypadající červené skvrny s černým lemováním. Housenky jasoně, které jsou černé s dvěma řadami černých skvrn na bocích, žijí na suchých výslunných stráních a skalkách, kde se živí zejména na rozchodnících (Sedum spp.). Jasoň vytváří pouze jednu generaci do roka – dospělci se objevují v červnu až srpnu. Zimu přečkává v podobě vajíček.

Jasoň je ostrůvkovitě rozšířen, zejména ve vysokých horách, po celé Evropě a severní polovině Asie – od Pyrenejského poloostrova po Mongolsko. Jeho populace jsou však často nepočetné a velmi izolované, proto je druh celosvětově považován za ohrožený.  Na území České republiky byl jasoň červenooký bohužel již v 30. letech 20. století vyhuben. Hlavní příčinou byl úbytek biotopů, především zalesňování suchých strání, a také vášniví sběratelé, kteří motýly sbírali ve velkých počtech. V roce 1986 byl učiněn pokus o obnovu výskytu tohoto druhu na našem území. Jasoni, původem ze Slovenska, byli vysazeni v opuštěném lomu Horní Kamenárka poblíž města Štramberk. Tato populace dosud přežívá a druh je v ČR chráněn jako kriticky ohrožený.

Exemplář uchovávaný v depozitáři našeho muzea je smutným a zároveň jedinečným dokladem o historickém výskytu toho atraktivního druhu na Karlovarsku.

 

Detail lícové strany.jpg

Detail rubové strany.jpg

Entomologická krabice s exemplářem jasoně.jpg

Exemplář s inventárním číslem.jpg

Lokalizační štítek.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin