CZ | DE | EN

Exponát měsíce

Muzeum má na 50 000 sbírek - přírodověda, archeologie, numismatika, cín, militária, památky střeleckého spolku, umělecká řemesla, porcelán, sklo, obrazy, grafika, plastika, kovy, národopis a knihovna. V muzeu je soustředěna bohatá dokumentace k dějinám regionálního i celostátního lázeňství.

Každý měsíc vám představíme předmět z našeho bohatého sbírkového fondu.

Exkluzivní rukavice z Abertam

Dokonalá přiléhavost, měkkost, exkluzivní  vzhled .. právě  tyto jedinečné vlastnosti poskytuje jehněčí, ovčí nebo kůzlečí kůže. Rukavicím z této zvláště tenké kůže se říká GLACÉ, ty se staly hlavním produktem rozvíjející se rukavičkářské výroby v Krušných horách s centrem v Abertamech na přelomu 19. a 20. století. Zpočátku se vyrábely jedině bílé, teprve na přelomu století se začaly jemné kůže barvit.

Počátky rozmachu českého rukavičkářství se datují po úspěších na světové výstavě v Londýně v roce 1851 a po všeobecné výstavě v New Yorku roku 1853. Již v roce 1860 se výroba v regionu stala v chudých oblastech západního Krušnohoří vítaným zdrojem obživy. Víme, že v tu dobu úspěšný vídeňský podnikatel GRIMM zaměstnávali již 100 žen z Abertam, Perninku a Horní Blatné, sám kůži vykrajoval, ženy ji sešívaly.

Ovšem prvním odborníkem na výrobu rukavic v Krušnohoří vůbec byl abertamský rodák Adalbert EBERHART, který v r. 1826 založil ve Vídni vlastní firmu s novým výrobním odvětvím. V r. 1848 se rozhodl vrátit zpět do rodného města, vzal s sebou tři tovaryše K.Heinricha,  J.Grimma a A.Chibu, s kterými roku 1853 položil základ novému vzkvétajícímu oboru, jenž přinese na dlouhá desetiletí blahobyt obyvatelům západního Krušnohoří. Kůže se zprvu dovážela, CHIBA v témže roce otevřel první barvírnu, avšak teprve v době 1. světové války vznikla v Abertamech první jirchárna-koželužna. Dnes je vyčinění usní především chemickým procesem, dříve šlo o dlouhododobý fyzikálně-mechanický proces.

Vnuk Eberhartovy sestry Barnabas ZENKER zakládá svoji firmu v r. 1862, ta jako jedna z mála psala své dějiny až do konce 2. světové války. Jeho synové Alois a Albert byli ve 30. létech 20. stol. zdatnými odborníky a obchodníky, v té době zaměstnávali na 1750 pracovníků. Zaujímali vedoucí pozici v regionu, otevřeli dokonce vlastní učiliště. Za 2. světové války produkovali velké zakázky pro vojsko.  Při odsunu německých obyvatel z pohraničí v r. 1945 však pro výrobu nezbytní specialisté mohli zůstat. Po r. 1848 došlo ke koncentraci rozptýlených provozoven do jednoho závodu v Abertamech, přesto v 50. létech produkce rukavic v Abertamech dožívala ze své podstaty. V 60. létech se závod stal součástí národního podniku Rukavičkářské závody se sídlem v Dobříši. Posléze abertamská produkce díky zlepšené organizaci práce zažívá opět svoji konjunkturu. Produkce v 70. létech 20. století dosáhla neuvěřitelného počtu 600 000 kusů párů za rok. Toto období lze považovat za vrchol poválečné výroby v Abertamech. Po té již následovala jen smutná historie tradiční výroby rukavic v Krušnohoří. Po nepodařené privatizaci byl závod Abertamy v r. 1998 uzavřen. Dopsala se tak velká kapitola dějin, neboť současné snahy o oživení rukavičkářské výroby, která zdaleka nedosahuje takového objemu a má spíše manufakturní charakter.

Přesto všechno konstatujme, že perfektní zpracování kůže, nápaditost střihu a zdobení, rozsah vzorů, kombinace nových materiálů a dokonalý řemeslný um byli tím neopakovatelným rukopisem abertamské produkce, jejíž malou ukázku můžete vidět na obrázcích.

 

Tk 282, Tk 286, Tk 287 ukázka glacé rukaviček z let 1926-1928, francouzský střih, zakázka pro USA.jpg

detail Tk 286, popiska.jpg

ukázka abertamské produkce, ze sbírky karlovarského muzea.jpg

Tk 467 glacé rukavice, kolem 1900.jpg

Tk 610 glacé rukavice 60.léta 20.století.jpg

Tk 284, Tk 611, Tk 283 ukázka z produkce 90.léta 20.století.jpg

Tk 285.jpg

Tk 611.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin