CZ | DE | EN

Exponát měsíce

Muzeum má na 50 000 sbírek - přírodověda, archeologie, numismatika, cín, militária, památky střeleckého spolku, umělecká řemesla, porcelán, sklo, obrazy, grafika, plastika, kovy, národopis a knihovna. V muzeu je soustředěna bohatá dokumentace k dějinám regionálního i celostátního lázeňství.

Každý měsíc vám představíme předmět z našeho bohatého sbírkového fondu.

Domovní štít "U tří jehňátek"

Malované domovní znamení „U tří jehňátek“ patřilo k domu, který se nachází v Karlových Varech na adrese Tržiště 29. Malba představuje dvě ležící a jedno stojící jehně, pod nimi je růžová stuha s ozdobně vyvedeným názvem domu. Znak je papírový, malovaný temperou, na zadní straně má hliníkový plech a je přikrytý sklem. Autorem domovního znamení byl pan Jakubčík z Brna, který sídlil v Brně na adrese Veveří č.p. 65. Na délku má štít 128 cm, na výšku 46 cm. Znamení bylo namalováno po roce 1945. Štít je v Muzeu Karlovy Vary uložen ve fondu Umění – obrazy pod inv. číslem Uo 1141 a byl získán darem na začátku roku 2010.

Dům „U tří jehňátek“, nebo lépe řečeno „Drei Lämmer“ – tak byl dům nazýván původně,  byl postaven v roce 1860 na místě dvou starších barokních domů.  Mezi vlastníky byla mimo jiných např. Barbora Puppová, okolo r. 1850 či 1860 jej koupil Josef Reinl. Reinlům patřil dům do r. 1939. V roce 1911 začala přestavba domu podle návrhu karlovarského architekta Karla Hellera, zkolaudován byl 4. dubna 1912. Při přestavbě byl vybudován i elektrický výtah. Dům „U tří jehňátek“ je příkladem tzv. nového biedermeieru.

Bc. Marcel Paška

Zdroje:

Lubomír Zeman, Průvodce architekturou Karlových Varů, Karlovy Vary 2012.

Archiv Muzea Karlovy Vary

Tři jehňátka - malba ve skle.jpg

Pohled na dům kolem r. 1890.jpg

U tří jehňátek kolem r. 1900.jpg

Znak na domě před r. 1989.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin