CZ | DE | EN

Exponát měsíce

Muzeum má na 50 000 sbírek - přírodověda, archeologie, numismatika, cín, militária, památky střeleckého spolku, umělecká řemesla, porcelán, sklo, obrazy, grafika, plastika, kovy, národopis a knihovna. V muzeu je soustředěna bohatá dokumentace k dějinám regionálního i celostátního lázeňství.

Každý měsíc vám představíme předmět z našeho bohatého sbírkového fondu.

Dekorativní talíř NORDGAU SEID TREU!

Cínový talíř ze sbírek Muzea Karlovy Vary Kc 293 se širokým vodorovným okrajem zdobeným 10 městskými znaky (Karlovy Vary, Cheb, Františkovy Lázně, Regensburg, Waldsassen, Cham, Amberg, Bersching, Oberpfalz a Weiden) s nápisy a texty mezi heraldickými štítky ve středu s reliéfní přísahající rukou. Na dně talíře je rytý nápis a v osmi řádcích dedikovaný Josefu Hofmannovi bavorským Heimatdank Verein Oberpfalz in Bayern.

Jedná se o ukázku moderního německého cínařství z let 1920 – 1930, průměr 32 cm, v kraji sign. ET

Kdo byl Josef Hofmann? (1858 - 1943)

Uznávaný  národopisec Karlovarska a publikačně jeden z nejaktivnějších regionálních autorů od konce 19. stol. až do třicátých let 20. století.

Celoživotní národopisné dílo Josefa Hofmanna je v podstatě shrnuto do dvou zásadních prací.

1) kniha o lidové architektuře Karlovarska Die ländliche Bauweise,Einrichtung und Volkskunst des 18. und 19. Jahrhunderts der Karlsbader Landschaft z r.1928, s 215 fotografiemi a desítkami kreseb autora.

2) kniha o lidovém oděvu a obyčejích z r. roku 1932 (1.vydání v r. 1908), s 344 fotografiemi a množstvím dokumentárních kreseb.

Uvedená národopisná díla se stala základními prameny, ze kterých vycházejí i dnešní badatelé.

Vedle národopisné sběratelské a výzkumné činnosti proslul Hofmann nejvíce svou básnickou a prozaickou tvorbou v německém chebském  nářečí, kterým hovořil lid i na Karlovarsku. V tomto svérázném dialektu napsal mnoho knih, písňových textů a divadelních her. Úplnou bibliografii knižních publikací Josefa Hofmanna přináší oslavný sborník Josef Hofmann Volksbuch, vydaný v Karlových Varech roku 1938 péčí  Otty Zerlika.

Mgr. Jan Nedvěd

Dr. Stanislav Burachovič (stať o J. Hofmannovi)

IMG_4774.JPG

Severní župa, buďte věrni.png

Spodní část talíře s věnováním J. Hofmannovi.jpg

Znaky K. Varů a Chebu.JPG

Josef Hofmann.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin