CZ | DE | EN

Exponát měsíce

Muzeum má na 50 000 sbírek - přírodověda, archeologie, numismatika, cín, militária, památky střeleckého spolku, umělecká řemesla, porcelán, sklo, obrazy, grafika, plastika, kovy, národopis a knihovna. V muzeu je soustředěna bohatá dokumentace k dějinám regionálního i celostátního lázeňství.

Každý měsíc vám představíme předmět z našeho bohatého sbírkového fondu.

Bronzový reliéf z dílny V.Květenského

reliéf Zahrado podzimní, cesto zlatá našeho dětství

autor: Vlastimil Květenský

1972, signováno, průměr 54 cm, bronz

přír. č. 25 / 2011

Reliéf pochází z raného období, kdy autor dosáhl prvního tvůrčího vrcholu v oboru sochařsky pojednané keramické hmoty. Představuje časný stylistický modul, který pak rozvíjel až do svého úmrtí. Spočíval v použití dvou výrazových a perspektivních plánů, první byl tvořen jakýmsi "vnějším obalem", matérií ukotvenou v půdě, zemi, ale i kosmickými dimenzemi existence světa a lidského života ve vesmíru. Druhá linie byla jakoby "ukryta" uvnitř tohoto modulu, v průhledu do hloubky, a rozvíjela různorofé projevy intimního lidského bytí. V takové interpretaci V. Květenský rozvíjel lyrické a romantické polohy svého výrazu. Reliéf nebyl vázán žádnou komerční zakázkou, tudíž má svůj osobní příběh, jak vyplývá ze štítku psaného rukou autora. Dílo tvořilo výzdobu jeho domu, který si ve stejném roce postavil. Odlitím „zahrady“ do bronzu jakoby překonal materiálovou nadčasovost svých realizací v keramických hmotách.

akad. mal. Vlastimil Květenský (1930 – 1985) významný regionální keramik, sochař, pedagog

Jeho tvorba je významně spjata s karlovarskou výtvarnou scénou. V letech 1966 – 1973 se pravidelně účastnil světových výstav keramiky, kde získal řadu prestižních ocenění za ztvárnění aktuální problematiky člověk/technika/příroda. V tomto období se autor zabýval vyzrálými technicistními a ekologickými projevy. S oblibou zobrazoval dívčí postavy nebo jejich profily, figury poutníků, rostliny, lodě, měsíc a hvězdy, obvyklým motivem byla i okna a jiné průzory.

Mgr. Božena Vachudová

bronzový reliéf líc.jpg

bronzový reliéf rub.jpg

reliéf - štítek psaný autorem.jpg

reliéf detail, signatura VK 72.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin