CZ | DE | EN

Exponát měsíce

Muzeum má na 50 000 sbírek - přírodověda, archeologie, numismatika, cín, militária, památky střeleckého spolku, umělecká řemesla, porcelán, sklo, obrazy, grafika, plastika, kovy, národopis a knihovna. V muzeu je soustředěna bohatá dokumentace k dějinám regionálního i celostátního lázeňství.

Každý měsíc vám představíme předmět z našeho bohatého sbírkového fondu.

Akantová mísa a vázy

V bohatém sbírkovém fondu Kovy – kompozice  Muzea Karlovy Vary se mj. nachází soubor dvou novorenesančních konví a jedné vázy s inv. č. Kk 114, Kk 115, Kk 116. Předměty jsou vyrobené z keramicky s temně modrou glazurou, mosazná hrdla a nožky jsou mosazná, ozdobně prolamovaná s tlačeným ornamentem. Držadla jsou zdobena tvarem akantové rozviliny.

Rozměry konvic Kk 115 a Kk 116: 34 x 11,5 x 8,5 cm

Rozměry vázy Kk 114: 22,5 x 22,5 x 11,3 cm

 

Co je akantová rozvilina?

Slovo akant se používá pro stylizované ornamentální zobrazení jednotlivých listů či celé rostliny paznehtník měkký či paznehtník ostnitý. Ornament se objevuje od antiky na řeckých sloupech.

Ornamenty z obvykle spirálovitě stáčených úponků rostlin spojených s akantovými listy a někdy i květy nazýváme rozviliny.

Bc. Marcel Paška

Zdroj:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Akant

Kk 114 akantová mísa.JPG

Kk 116 akantová váza.JPG

20190426_121003_Fotor.jpg

20190426_121035_Fotor.jpg

20190426_121044.jpg

20190426_121228.jpg

20190426_121238.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin