CZ | DE | EN

Exponát měsíce

Muzeum má na 50 000 sbírek - přírodověda, archeologie, numismatika, cín, militária, památky střeleckého spolku, umělecká řemesla, porcelán, sklo, obrazy, grafika, plastika, kovy, národopis a knihovna. V muzeu je soustředěna bohatá dokumentace k dějinám regionálního i celostátního lázeňství.

Každý měsíc vám představíme předmět z našeho bohatého sbírkového fondu.

Mosazná destička na rakev

Mosazná destička na rakev z roku 1827 inv.č. Kk 152.

Rozměry:  výška 165 mm, šířka 151 mm. Na okrajích vidíme 6 otvorů, které sloužily k upevnění štítku na rakev se zemřelou.

Na destičce je vyrytý dobře čitelný text:

Theresia Gräfin von Trautmansdorf / Tereza hraběnka z Trautmansdorfu

Weinsberg / Weinsbergu

geborne Gräfin Kokorzowetz / rozená hraběnka Kokořovská

von Kokorzowa / z Kokořova

SternKreuz=Ordens=Dame. / dáma Řádu hvězdového kříže.

geboren den 23te=Juny 1766. / Narozena 23. června 1766.

gestorben den 1te=August 1827. / Zemřela 1. srpna 1827.

Podle tzv. Gothajského almanachu byla hraběnka Theresia Kokořovská z Kokořova od 15. července 1788 manželkou Josefa Antonína hraběte z Trauttmansdorffu, nejvyššího zemského hofmistra Štýrska. Manželé měli několik dětí a dcery Antonie Magdaléna Josefína a Josefína se provdaly za příslušníky rodu Lažanských. Manžel Antonie Magdalény, Maxmilián hrabě Lažanský, padl r. 1809 v bitvě u Wagramu. Přídomek z Weinsbergu si Trauttmansdorffové připojili během Třicetileté války, kdy bylo toto panství v jejich držení. Weinsberg dnes leží v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko.

Kdo jsou Trauttmansdorffové? Původně rytířský rod ze Štýrska v dnešním Rakousku, který byl během staletí povýšen do panského, hraběcího a knížecího stavu. Členové rodu zastávali významné posty v habsburské monarchii. Základ pro rozsáhlé državy v českých zemích položil Maxmilián hrabě z Trauttmansdorffu-Weinsbergu, císařský diplomat a spolutvůrce Pražského míru z r. 1635 a zejména Vestfálského míru, který ukončil Třicetiletou válku.

Krištof Heřman z Trauttmansdorffu byl v letech 1767 - 1789 opatem kláštera v Teplé.

Ferdinand z Trauttmansdorffu byl mezi roky 2010 a 2015 velvyslancem Rakouské republiky v ČR a v dubnu 2016 mu byl udělen Řád Bílého lva IV. třídy.

Se jménem se můžeme setkat v podobách Trauttmansdorffové, Trautmansdorffové, Trauttmansdorfové.

Kdo byli Kokořovci z Kokořova? Původně vladycká rodina ze západních Čech, od 16. století se dělili do tří rodových větví. Kokořovci z Kokořova drželi od 70. let 16. století mimo jiné panství Žlutice. Postupně byli členové tohoto rodu povýšeni do panského a hraběcího stavu. Zastávali posty ve státní správě a rakouské armádě. Petr František Kokořovec z Kokořova byl na počátku 18. století nejvyšším mincmistrem. Rod vymřel po meči r. 1878 Ludvíkem Kokořovcem z Kokořova. Jeho dcera Zdeňka zemřela r. 1926 a tím rod Kokořovců vyhasl i po přeslici. Setkat se můžeme s podobou jména Kokořovci či Kokořovcové.

Ve sbírce muzea se nachází epitafní obraz rodiny Kokořovců z Kokořova (inv.č. Uo 638), skupinová podobizna, nesign., olej na dřevě, r. 1570, rozměry 148,5 x 192 cm

Co je Řád hvězdového kříže? Řád byl založen Eleonorou Magdalenou Gonzagovou z Mantovy, jež byla manželkou římského císaře Ferdinanda III. Stalo se tak po požáru vídeňského Hofburgu v roce 1668. Tento požár přežila neporušená relikvie z Kristova kříže a jako poděkování za její zachování založila Eleonora Magdalena náboženský spolek, jehož členkami byly katolické šlechtičny. Řád existuje dodnes, v čele stojí Gabriele von Habsburg-Lothringen. Samotný řádový odznak má tvar oválu a je nošen na černé moiré stužce složené do tvaru motýlka.

Bc. Marcel Paška

Použitá literatura:

Jan Halada, Lexikon české šlechty, I. a III. díl, Praha 1992 a 1994.

Ivan Koláčný, Řády a vyznamenání habsburské monarchie, Praha 2006.

Václav Měřička, Orden und Auszeichnungen, Praha 1966.

Genealogischen Taschenbuch der deutschen gräflichen Häuser auf das Jahr 1844, Gotha 1844.

 

 

Kk 152 destička na rakev.JPG

Kk 152 detail 1.jpg

Kk 152 detail 2.jpg

Kk 152 detail 3.jpg

Uo 638 epitafní obraz rodiny Kokořovců z Kokořova.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj