CZ | DE | EN

Digitalizujeme

Důležitou součástí muzejní knihovny jsou staré balneologické spisy a seznamy lázeňských hostů, tzv. Kurlisty. Tyto vzácné archiválie jsou často využívány badatelskou veřejností ke studijním účelům. Aby byla minimalizována míra jejich poškození a zlepšil se uživatelský komfort jejich využití, přikročilo muzeum k jejich postupné digitalizaci.

Uibelakerovo mineralogicko-geologické dílo z r.1781

Je časným a stěžejním pilířem karlovarského přírodovědného písemnictví. Jeho unikátem je rozsáhlý soubor ručně malovaných a mimořádně kvalitních obrazových tabulí s ukázkami karlovarských sintrů. Spis byl vydaný jen v několika exemplářích, dnes je proto velmi vzácný.

Signatura Rr 1278

Archiv

Krajské muzeum Karlovarského kraje
Muzeum Karlovy Vary letos slaví
150 let od založení.


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
Datová schránka: IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin