CZ | DE | EN

Digitalizujeme

Důležitou součástí muzejní knihovny jsou staré balneologické spisy a seznamy lázeňských hostů, tzv. Kurlisty. Tyto vzácné archiválie jsou často využívány badatelskou veřejností ke studijním účelům. Aby byla minimalizována míra jejich poškození a zlepšil se uživatelský komfort jejich využití, přikročilo muzeum k jejich postupné digitalizaci.

Digitalizovaná díla naleznete na adrese http://k4.kr-karlovarsky.cz/search/

Uibelakerovo mineralogicko-geologické dílo z r.1781

Je časným a stěžejním pilířem karlovarského přírodovědného písemnictví. Jeho unikátem je rozsáhlý soubor ručně malovaných a mimořádně kvalitních obrazových tabulí s ukázkami karlovarských sintrů. Spis byl vydaný jen v několika exemplářích, dnes je proto velmi vzácný.

Signatura Rr 1278

Archiv

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin