CZ | DE | EN

Digitalizujeme

Důležitou součástí muzejní knihovny jsou staré balneologické spisy a seznamy lázeňských hostů, tzv. Kurlisty. Tyto vzácné archiválie jsou často využívány badatelskou veřejností ke studijním účelům. Aby byla minimalizována míra jejich poškození a zlepšil se uživatelský komfort jejich využití, přikročilo muzeum k jejich postupné digitalizaci.

Digitalizovaná díla naleznete na adrese http://k4.kr-karlovarsky.cz/search/

Traktát z r.1662: Schmuzen,M.R.: Tractatus novus de Nymphis Carolobadensibus admirabilibus in regno Bohemiae

Původem karlovarských therem se v 17. století nejobšírněji zabýval lékař Michael Raphael Schmutzen ve svém traktátu z roku 1662. Domníval se, že podle všech náznaků byly prameny v dávných dobách obyčejnými studenými kyselkami. Teprve po vzniku podzemních ohňů na Karlovarsku se zřídla počala ohřívat a získala postupně svou nynější teplotu. Titulní stranu Schmutzenovy knihy zdobí umělecky hodnotná mědirytina, zobrazující nemocné pijící vodu u Vřídla a jelena, který symbolizuje založení Karlových Varů, je ale také mystickým podobenstvím Krista, spasení a pravé víry.

166 stran

Signatura Rr 1208

 

Archiv

Rr 1208.JPG

Rr 1208 det..JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin