CZ | DE | EN

Digitalizujeme

Důležitou součástí muzejní knihovny jsou staré balneologické spisy a seznamy lázeňských hostů, tzv. Kurlisty. Tyto vzácné archiválie jsou často využívány badatelskou veřejností ke studijním účelům. Aby byla minimalizována míra jejich poškození a zlepšil se uživatelský komfort jejich využití, přikročilo muzeum k jejich postupné digitalizaci.

Traktát z r.1662: Schmuzen,M.R.: Tractatus novus de Nymphis Carolobadensibus admirabilibus in regno Bohemiae

Původem karlovarských therem se v 17. století nejobšírněji zabýval lékař Michael Raphael Schmutzen ve svém traktátu z roku 1662. Domníval se, že podle všech náznaků byly prameny v dávných dobách obyčejnými studenými kyselkami. Teprve po vzniku podzemních ohňů na Karlovarsku se zřídla počala ohřívat a získala postupně svou nynější teplotu. Titulní stranu Schmutzenovy knihy zdobí umělecky hodnotná mědirytina, zobrazující nemocné pijící vodu u Vřídla a jelena, který symbolizuje založení Karlových Varů, je ale také mystickým podobenstvím Krista, spasení a pravé víry.

166 stran

Signatura Rr 1208

 

Archiv

Rr 1208.JPG

Rr 1208 det..JPG

Krajské muzeum Karlovarského kraje
Muzeum Karlovy Vary letos slaví
150 let od založení.


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
Datová schránka: IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin