Digitalizujeme

Důležitou součástí muzejní knihovny jsou staré balneologické spisy a seznamy lázeňských hostů, tzv. Kurlisty. Tyto vzácné archiválie jsou často využívány badatelskou veřejností ke studijním účelům. Aby byla minimalizována míra jejich poškození a zlepšil se uživatelský komfort jejich využití, přikročilo muzeum k jejich postupné digitalizaci.

Traktát z r.1662: Schmuzen,M.R.: Tractatus novus de Nymphis Carolobadensibus admirabilibus in regno Bohemiae

Původem karlovarských therem se v 17. století nejobšírněji zabýval lékař Michael Raphael Schmutzen ve svém traktátu z roku 1662. Domníval se, že podle všech náznaků byly prameny v dávných dobách obyčejnými studenými kyselkami. Teprve po vzniku podzemních ohňů na Karlovarsku se zřídla počala ohřívat a získala postupně svou nynější teplotu. Titulní stranu Schmutzenovy knihy zdobí umělecky hodnotná mědirytina, zobrazující nemocné pijící vodu u Vřídla a jelena, který symbolizuje založení Karlových Varů, je ale také mystickým podobenstvím Krista, spasení a pravé víry.

166 stran

Signatura Rr 1208

 

Archiv

Rr 1208.JPG

Rr 1208 det..JPG

6   2

2017

sledujte novinky z rekonstrukce

..o dění vám přinášímě průběžné informace, otevření muzea v KVse kvapem blíží..

1   1

2017

NOVÝ ROK 2017

Všem našim příznivcům přejeme krásný nový rok a těšíme se na příští setkání s vámi na našich akcích a také v nové expozici, kterou budeme již brzy otvírat.

 

 

30   11

2016

otvírací doba v lednu

Jak budeme mít otevřeno, čtete v záložce PROBÍHAJÍCÍ.