CZ | DE | EN

Digitalizujeme

Důležitou součástí muzejní knihovny jsou staré balneologické spisy a seznamy lázeňských hostů, tzv. Kurlisty. Tyto vzácné archiválie jsou často využívány badatelskou veřejností ke studijním účelům. Aby byla minimalizována míra jejich poškození a zlepšil se uživatelský komfort jejich využití, přikročilo muzeum k jejich postupné digitalizaci.

Digitalizovaná díla naleznete na adrese http://k4.kr-karlovarsky.cz/search/

Projekt VISK

Muzeum na základě své účasti v programu VISK - Veřejné informační služby knihoven získala plný přístup ke všem dosud digitalizovaných dokumentům umístěných na serveru Národní knihovny www.manuscriptorium.cz, kde jsou rovněž zveřejněny digitalizované dokumenty karlovarského muzea. Badatelé tudíž mohou v knihovně využít přístupu ke všem dosud digitalizovaným materiálům v rámci celého projektu Národní knihovny.

Archiv

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin