CZ | DE | EN

Digitalizujeme

Důležitou součástí muzejní knihovny jsou staré balneologické spisy a seznamy lázeňských hostů, tzv. Kurlisty. Tyto vzácné archiválie jsou často využívány badatelskou veřejností ke studijním účelům. Aby byla minimalizována míra jejich poškození a zlepšil se uživatelský komfort jejich využití, přikročilo muzeum k jejich postupné digitalizaci.

Předchůdce průvodce z r.1734: Neuverbessertes und vehrmehrtes denkwürdiges Kayser Carls-Baad, das ist Alt, als neue Denkwürdigkeiten in 3 Theil abgetheilt

Toto dílo lze označit za přímé předchůdce pozdějších průvodců, které se vedle spisů balneologických staly druhým specifikem karlovarské regionální literatury. První kapitola se zabývá původem a objevením zřídel. Je v ní otištěna oslavná báseň na Karlovy Vary od faráře Johanna Nikolause Fellera z r.1704. Objevení pramenů Karlem IV. je autorem mylně stanoveno do roku 1319.  V druhé kapitole se udává, že K.Vary byly povýšeny na město r.1342 a že zámeček Karla IV. zde byl vystavěn v r.1358. Dozvídáme se také o povodni r.1582 a požáru v r.1604.

Čtenář se může dočíst o kostele a bohoslužbách, o lékařích, Vřídlu, o okolních horách a městech a v neposlední řadě i o rozličných kratochvílích, jimiž měl možnost pacient zpestřit svůj lázeňský pobyt. Třetí kapitolu tvoří seznam vysoce postavených návštěvníků K.Varů z let 1701-1729. Publikace má celkově nemedicínský ráz a je určena hostům jako informační příručka o pamětihodnostech města a o jeho nabídce zábavy a rozptýlení.

Anonym v úvodu vroucně děkuje Bohu za objevení Karlových Varů. Jejich původ je prý zcela zřetelně božský – byly Bohem stvořeny pro blaho nemocného člověka. Kniha uvádí, že karlovarští purkmistři Georg Kodauer a Benedikt Graser psali ve svých městských análech z roku 1581 o tom, že karlovarská zřídla znali již roku 664 n. l. staří Slované a pojmenovali je “Teplá voda”. V jistém smyslu můžeme uvedené purkmistry považovat za první zjištěné karlovarské kronikáře.

Kniha dosáhla značného odbytu a oblíbenosti u lázeňských hosů, 1.vydání bylo v Chebu r.1729, další rozšířená reedice r.1731, v letech 1734 a 1736 byla vydána v nezměněné textové verzi také u nakladatele Albrechta v Norimberku. 

135 stran

Signatura Rr 1232

 

 

Rr 1232.JPG

Rr 1232 det..JPG

Krajské muzeum Karlovarského kraje
Muzeum Karlovy Vary letos slaví
150 let od založení.


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
Datová schránka: IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin