CZ | DE | EN

Digitalizujeme

Důležitou součástí muzejní knihovny jsou staré balneologické spisy a seznamy lázeňských hostů, tzv. Kurlisty. Tyto vzácné archiválie jsou často využívány badatelskou veřejností ke studijním účelům. Aby byla minimalizována míra jejich poškození a zlepšil se uživatelský komfort jejich využití, přikročilo muzeum k jejich postupné digitalizaci.

Digitalizovaná díla naleznete na adrese http://k4.kr-karlovarsky.cz/search/

Předchůdce průvodce z r.1734: Neuverbessertes und vehrmehrtes denkwürdiges Kayser Carls-Baad, das ist Alt, als neue Denkwürdigkeiten in 3 Theil abgetheilt

Toto dílo lze označit za přímé předchůdce pozdějších průvodců, které se vedle spisů balneologických staly druhým specifikem karlovarské regionální literatury. První kapitola se zabývá původem a objevením zřídel. Je v ní otištěna oslavná báseň na Karlovy Vary od faráře Johanna Nikolause Fellera z r.1704. Objevení pramenů Karlem IV. je autorem mylně stanoveno do roku 1319.  V druhé kapitole se udává, že K.Vary byly povýšeny na město r.1342 a že zámeček Karla IV. zde byl vystavěn v r.1358. Dozvídáme se také o povodni r.1582 a požáru v r.1604.

Čtenář se může dočíst o kostele a bohoslužbách, o lékařích, Vřídlu, o okolních horách a městech a v neposlední řadě i o rozličných kratochvílích, jimiž měl možnost pacient zpestřit svůj lázeňský pobyt. Třetí kapitolu tvoří seznam vysoce postavených návštěvníků K.Varů z let 1701-1729. Publikace má celkově nemedicínský ráz a je určena hostům jako informační příručka o pamětihodnostech města a o jeho nabídce zábavy a rozptýlení.

Anonym v úvodu vroucně děkuje Bohu za objevení Karlových Varů. Jejich původ je prý zcela zřetelně božský – byly Bohem stvořeny pro blaho nemocného člověka. Kniha uvádí, že karlovarští purkmistři Georg Kodauer a Benedikt Graser psali ve svých městských análech z roku 1581 o tom, že karlovarská zřídla znali již roku 664 n. l. staří Slované a pojmenovali je “Teplá voda”. V jistém smyslu můžeme uvedené purkmistry považovat za první zjištěné karlovarské kronikáře.

Kniha dosáhla značného odbytu a oblíbenosti u lázeňských hosů, 1.vydání bylo v Chebu r.1729, další rozšířená reedice r.1731, v letech 1734 a 1736 byla vydána v nezměněné textové verzi také u nakladatele Albrechta v Norimberku. 

135 stran

Signatura Rr 1232

 

 

Rr 1232.JPG

Rr 1232 det..JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin