CZ | DE | EN

Digitalizujeme

Důležitou součástí muzejní knihovny jsou staré balneologické spisy a seznamy lázeňských hostů, tzv. Kurlisty. Tyto vzácné archiválie jsou často využívány badatelskou veřejností ke studijním účelům. Aby byla minimalizována míra jejich poškození a zlepšil se uživatelský komfort jejich využití, přikročilo muzeum k jejich postupné digitalizaci.

Digitalizovaná díla naleznete na adrese http://k4.kr-karlovarsky.cz/search/

Oslavná óda na K.Vary z r.1756 Trales,L.B.: Das Kayser Karls-Bad in Böhmen in einer Ode entworfen, nebst einer Abhandlung von dem Gehalte und den Kräften diesel grossen Heil-Mittels

V pol.18. stol. jsou K.Vary po oslavné ódě Bohuslava Hasištejnského podruhé opěvovány nezvykle rozsáhlým veršovaným chvalozpěvem. Roku 1756 vyšla ve Vratislavi u knihaře Meyera pozoruhodná kniha, jejíž hlavní součástí je óda na Karlovy Vary. Dílo napsal Balthasar Ludewig Tralles, praktický lékař ve Vratislavi. Báseň čítá 53 osmiveršové sloky. Óda má značnou informační hodnotu, neboť vychází z mnoha dobových realit a uvádí pod čarou četné odborné vysvětlivky. Vedle přemíry chvály najdeme v ódě i několik kritických šlehů místním nešvarům (nevkusná vřídelní hala, neestetické paření drůbeže u Vřídla aj.). Tralles napsal báseň během svého lázeňského pobytu v K.Varech. Druhou část Trallesova spisu tvoří konfrontace vlastních a cizích názorů na složení a účinky vod. Kniha je psána svěžím a vtipným stylem. Autor ji zpestřil řadou žertovných historek z lázeňského života.

178 stran

Signatura Rr 1265

 

Rr 1265.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin