CZ | DE | EN

Digitalizujeme

Důležitou součástí muzejní knihovny jsou staré balneologické spisy a seznamy lázeňských hostů, tzv. Kurlisty. Tyto vzácné archiválie jsou často využívány badatelskou veřejností ke studijním účelům. Aby byla minimalizována míra jejich poškození a zlepšil se uživatelský komfort jejich využití, přikročilo muzeum k jejich postupné digitalizaci.

Digitalizovaná díla naleznete na adrese http://k4.kr-karlovarsky.cz/search/

Místopisné pojednání o K.Varech z r.1756 Tilling,J.Chr.: Nachricht vom Carlsbade

Dílo patří k prvním výrazně nelékařským publikacím karlovarského písemnictví autora Johanna Christiana Tillinga z Annabergu, jež vyšla roku 1756. Předcházely ji čtyři Tillingovy práce o Karlových Varech (1746, 1748, 1750, 1751). Kniha představuje první ucelenou místopisnou monografii Karlových Varů.

Obsah  se svým přehledným uspořádáním stal vzorem zejm.pro průvodce. Je doplněna rytinou celkového pohledu na město a mapou širokého okolí. Obsah: O cestách, kterými lze do Karlových Varů dospět, O poště a poštovních poslech, O vzniku a vývoji Karlových Varů, Popis města – uličky, domy, názvy domů a jejich vývěsní štíty, O přiložené mapě, O Mlýnském a Novém prameni, O horách kolem Karlových Varů, uhelná ložiska v okolí, nerosty Karlovarska.

Kuriózní a poučné zároveň je Tillingovo doznání, že osobně vypil v Karlových Varech během dvou hodin 50-60 koflíků Mlýnského pramene.Svědčí totiž o extrémně vystupňovaných pitných kúrách, obvyklých kolem poloviny 18. století. O jejich zmírnění se po celý život zasazoval doktor David Becher.

164 stran

Signatura  Rr 1243 .          

 

 

Archiv

Rr 1243.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin