CZ | DE | EN

Digitalizujeme

Důležitou součástí muzejní knihovny jsou staré balneologické spisy a seznamy lázeňských hostů, tzv. Kurlisty. Tyto vzácné archiválie jsou často využívány badatelskou veřejností ke studijním účelům. Aby byla minimalizována míra jejich poškození a zlepšil se uživatelský komfort jejich využití, přikročilo muzeum k jejich postupné digitalizaci.

Digitalizovaná díla naleznete na adrese http://k4.kr-karlovarsky.cz/search/

Lexikon z r.1580 – Etschenreutter, Gallus: Aller heylsamer Bäder

Velmi vzácný lexikon lázeňských míst Německa včetně Karlových Varů napsal humanistický učenec. Bohatě zdobeno vinětami a margináliemi. Spis vyšel ve Strassburgu.

Signatura Rr 1235

Archiv

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin