CZ | DE | EN

Digitalizujeme

Důležitou součástí muzejní knihovny jsou staré balneologické spisy a seznamy lázeňských hostů, tzv. Kurlisty. Tyto vzácné archiválie jsou často využívány badatelskou veřejností ke studijním účelům. Aby byla minimalizována míra jejich poškození a zlepšil se uživatelský komfort jejich využití, přikročilo muzeum k jejich postupné digitalizaci.

Digitalizovaná díla naleznete na adrese http://k4.kr-karlovarsky.cz/search/

Kniha Tadeáše Jana Peithnera z r.1780

Velmi vzácný spis je základním dílem česko-moravské báňské historie. Obsahuje zevrubný popis hornictví a důlních děl v Čechách a na Moravě. Dílo je vyzdobeno četnými umělecky hodnotnými vinětami a ilustracemi z dílny předních dobových mědirytců. Autor byl rodák z Božího Daru.

Signatura Rr 173

Archiv

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin