CZ | DE | EN

Digitalizujeme

Důležitou součástí muzejní knihovny jsou staré balneologické spisy a seznamy lázeňských hostů, tzv. Kurlisty. Tyto vzácné archiválie jsou často využívány badatelskou veřejností ke studijním účelům. Aby byla minimalizována míra jejich poškození a zlepšil se uživatelský komfort jejich využití, přikročilo muzeum k jejich postupné digitalizaci.

Digitalizovaná díla naleznete na adrese http://k4.kr-karlovarsky.cz/search/

Kadaňský rukopis z r.1685

Vzešel z místního konventu bratří minoritů sv.Františka v roce 1685. Rukopis je bohatě iluminován iniciálami a barevným rostlinným dekorem. Spis má renesanční vazbu, původně z bílé vepřovice zdobenou kovovými aplikacemi. Dnes přezky, nárožnice a kovové supralibros sejmuty. Dílo je jediným dochovaným originálem.

Signatura Rr 175/p>

Archiv

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin