CZ | DE | EN

Digitalizujeme

Důležitou součástí muzejní knihovny jsou staré balneologické spisy a seznamy lázeňských hostů, tzv. Kurlisty. Tyto vzácné archiválie jsou často využívány badatelskou veřejností ke studijním účelům. Aby byla minimalizována míra jejich poškození a zlepšil se uživatelský komfort jejich využití, přikročilo muzeum k jejich postupné digitalizaci.

Digitalizovaná díla naleznete na adrese http://k4.kr-karlovarsky.cz/search/

Balneologické pojednání z r.1734: Hoffman,F.: Kurtzer und gründlicher Bericht von der vortrefflichen Krafft und Würckung des Carls-Bad-Saltzes

Vědcem již v pravém novodobém smyslu slova byl profesor Friedrich Hoffmann z Halle (1660- 1742), autor tzv. Hoffmannských kapek. Působil také v Jeně. K.Vary navštívil více než dvacetkrát. Jeho četná díla se vyznačují jasností, vytříbeným slohem a systematickým utříděním všech poznatků. Hlavní Hoffmannova karlovarská práce z roku 1695 se skládá z osmi kapitol. Ve třetí kapitole autor popisuje, jak k řadě tehdy uznávaných pramenů pozdvihl a zpopularizoval i pramen Mlýnský. Do jeho vystoupení byl pramen zcela nevyužit, jen sedláci v něm koupali nemocné koně. Dále Hoffmann analyzuje účinky jednotlivých pramenů. Doporučuje užívat vřídelní sůl, které později (1734) věnoval samostatnou studii, jež má platnost až do současnosti. Na základě tohoto spisu se svého času rozšířila falešná domněnka, že není třeba do K.Varů jezdit, že stačí opatřit si sůl a užívat ji v domácí lázni. Karlovarští si v letech 1739-40 na Karlu IV. vymohli císařský patent, kterým se vývoz přísně zakazoval. Zákaz byl odstraněn až přičiněním lázeňského lékaře D.Bechera. Velké zásluhy si Hoffmann získal prvním vědeckým rozborem alkalických pramenů v Kyselce u K.Varů. Dr. Hoffmann zaujímá v historii karlovarského lázeňství i písemnictví jedno z čelných míst.

15 stran

Signatura Rr 1263

Rr 1263.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin