CZ | DE | EN

Digitalizujeme

Důležitou součástí muzejní knihovny jsou staré balneologické spisy a seznamy lázeňských hostů, tzv. Kurlisty. Tyto vzácné archiválie jsou často využívány badatelskou veřejností ke studijním účelům. Aby byla minimalizována míra jejich poškození a zlepšil se uživatelský komfort jejich využití, přikročilo muzeum k jejich postupné digitalizaci.

Balneologické dílo z r.1749 – Springsfeld, Gottlob Carl: Abhandlung vom Carlsbade

Nejlepší karlovarská lékařská práce univerzálního charakteru. Anotovaná bibliografie dává čtenáři ucelený obraz karlovarského písemnictví do roku 1749. Druhá část knihy obsahuje popis fyzikálních a chemických pokusů a shrnutí výsledků pokusů, obsahuje též topografii města. Z poznatků vyšel tvůrčím způsobem karlovarský balneolog David Becher.

Signatura Rr 1234

Archiv

Krajské muzeum Karlovarského kraje
Muzeum Karlovy Vary letos slaví
150 let od založení.


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
Datová schránka: IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin