CZ | DE | EN

Digitalizujeme

Důležitou součástí muzejní knihovny jsou staré balneologické spisy a seznamy lázeňských hostů, tzv. Kurlisty. Tyto vzácné archiválie jsou často využívány badatelskou veřejností ke studijním účelům. Aby byla minimalizována míra jejich poškození a zlepšil se uživatelský komfort jejich využití, přikročilo muzeum k jejich postupné digitalizaci.

Digitalizovaná díla naleznete na adrese http://k4.kr-karlovarsky.cz/search/

Balneologické dílo z r.1749 – Springsfeld, Gottlob Carl: Abhandlung vom Carlsbade

Nejlepší karlovarská lékařská práce univerzálního charakteru. Anotovaná bibliografie dává čtenáři ucelený obraz karlovarského písemnictví do roku 1749. Druhá část knihy obsahuje popis fyzikálních a chemických pokusů a shrnutí výsledků pokusů, obsahuje též topografii města. Z poznatků vyšel tvůrčím způsobem karlovarský balneolog David Becher.

Signatura Rr 1234

Archiv

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin