CZ | DE | EN

Digitalizujeme

Důležitou součástí muzejní knihovny jsou staré balneologické spisy a seznamy lázeňských hostů, tzv. Kurlisty. Tyto vzácné archiválie jsou často využívány badatelskou veřejností ke studijním účelům. Aby byla minimalizována míra jejich poškození a zlepšil se uživatelský komfort jejich využití, přikročilo muzeum k jejich postupné digitalizaci.

Digitalizovaná díla naleznete na adrese http://k4.kr-karlovarsky.cz/search/

Balneologické dílo z r.1647 – Sommer, Fabian: Thermae Carolinae

Balneologické dílo Fabiana Sommera se dočkalo mnoha dalších vydání (1580, 1589, 1590, 1592, 1609, 1647, 1648). Dílo je dodnes oceňováno jako základní dílo z počátků karlovarského lázeňství, Sommer je považován za nejlepšího karlovarského autora 16.století. Dílo přináší první popis města s původní podobou pověsti o založení města Karlem IV. Dílo vyšlo v Norimberku. /p>

Signatura Rr 1262

Archiv

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin