CZ | DE | EN

Digitalizujeme

Důležitou součástí muzejní knihovny jsou staré balneologické spisy a seznamy lázeňských hostů, tzv. Kurlisty. Tyto vzácné archiválie jsou často využívány badatelskou veřejností ke studijním účelům. Aby byla minimalizována míra jejich poškození a zlepšil se uživatelský komfort jejich využití, přikročilo muzeum k jejich postupné digitalizaci.

Digitalizovaná díla naleznete na adrese http://k4.kr-karlovarsky.cz/search/

Balneologické dílo z r.1589 – Sommer, Fabian: De inventione, descriptione, temperie, viribus et inprimis usu thermarum D.Caroli IV.

Latinský spis Fabiana Sommera o Karlových Varech (první vydání vyšlo v r.1571, druhé v Lipsku r.1589) patří k pilířům karlovarského vlastivědného a medicínského písemnictví. Jsou v něm shrnuty zásady správné léčby karlovarskými zřídly, platné až do současnosti. Bohatě zdobeno vinětami a margináliemi.

Signatura Rr 1209

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin