CZ | DE | EN

Digitalizujeme

Důležitou součástí muzejní knihovny jsou staré balneologické spisy a seznamy lázeňských hostů, tzv. Kurlisty. Tyto vzácné archiválie jsou často využívány badatelskou veřejností ke studijním účelům. Aby byla minimalizována míra jejich poškození a zlepšil se uživatelský komfort jejich využití, přikročilo muzeum k jejich postupné digitalizaci.

Digitalizovaná díla naleznete na adrese http://k4.kr-karlovarsky.cz/search/

Balneologické dílo z r.1580 – Sommer, Fabian, Mathias: Ein kurtzes und sehr nützliches Büchlein

Německý překlad knihy Fabiana Sommera o Karlových Varech z pera autorova bratra. Podle ex-libris kniha pochází z unikátní sbírky carlovarensií Dr.Karla Davida Bechera z 19.století. Bohatě zdobeno vinětami a margináliemi. Dílo vyšlo v Norimberku.

Signatura Rr 1211

Archiv

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin